Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Nieruchomościami > Poznań > Kurs - Administrator w Budynkach Mieszkalnych i Użytkowych - Poznań - Wielkopolskie

Kurs - Administrator w Budynkach Mieszkalnych i Użytkowych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Administrator w Budynkach Mieszkalnych i Użytkowych - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich, którzy pracują na stanowiskach związanych z administrowaniem nieruchomościami i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz dla osób, które zamierzają taką pracę podjąć w przyszłości. W szczególności adresatami kursu są:
  - zarządcy wspólnot mieszkaniowych,
  - administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
  - zarządcy budynków komunalnych
 • Szczegółowe informacje
  Kurs dla administratorów nieruchomości „Administrator w budynkach mieszkalnych i użytkowych”

  Korzyści:
  Kurs przygotowuje do pracy na wszelkich stanowiskach związanych z administrowaniem nieruchomościami. Pozwala uzyskać wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa lokalowego, obrotu nieruchomościami, windykacji należności, podstaw księgowości. Przewidziane w trakcie kursu ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu kazusów oraz przygotowywaniu pism i dokumentów wykorzystywanych w procesie administrowania nieruchomością zmierzają do rozwinięcia i udoskonalenia umiejętności praktycznych uczestników kursu.

  Program:
  Program zajęć obejmuje pięć działów: zagadnienia wstępne z zakresu obrotu i gospodarki nieruchomościami, bieżące administrowanie nieruchomością, obsługę techniczną nieruchomości, obsługę księgową nieruchomości, kształtowanie relacji zewnętrznych:
  Zagadnienia wstępne z zakresu obrotu i gospodarki nieruchomościami:
  -    podstawy prawa cywilnego,
  -    gospodarka i obrót nieruchomościami,
  -    księgi wieczyste,
  -    podstawy prawa lokalowego,
  -    windykacja zobowiązań i egzekucja sądowa,
  -    ochrona danych osobowych,
  -    prawo spółdzielcze.
  Bieżące administrowanie nieruchomością:
  -    pozycja i zadania administratora w procesie zarządzania nieruchomością,
  -    rozliczanie mediów,
  -    bezpieczeństwo nieruchomości.
  Obsługę techniczną nieruchomości:
  -    podstawy prawa budowlanego,
  -    elementy obsługi technicznej nieruchomości.
  Obsługę księgową nieruchomości:
  -    podstawy księgowości,
  Kształtowanie relacji zewnętrznych:
  -    komunikacja interpersonalna – sztuka negocjacji,
  -    kreowanie wizerunku firmy.

  Ogółem 100 godzin (Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym. Zgłoszenia można składać w terminie do  10 marca 2010 r . Początek zajęć przewidziany jest na kwiecień 2010r).

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |