Home > Podyplomowe > Zarządzanie Projektami > Poznań > Studia Podyplomowe-Zarządzanie Projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe-Zarządzanie Projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zarządzanie Projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Studia podyplomowe adresowane są do osób, które zamierzają pracować w projektach w najbliższych latach 2007-2013, a nie miały możliwości zapoznać się z całościowym podejściem do przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE. Program szczególnie adresujemy do osób, które będą tworzyć projekty do POKL, będą realizować i kierować projektami, do osób które uzyskały zatrudnienie w jednostkach wdrażających POKL i działach projektów unijnych instytucji i firm. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez osoby, które w ostatnich latach pracowały jako specjalistki/specjaliści EFS, zarządzały projektami, rozliczały projekty i posiadają bardzo praktyczną wiedzę i umiejętności. Zajęcia praktyczne i wymiana doświadczeń pozwolą na unikanie błędów, które ograniczają efektywność realizowanych projektów. Zajęcia będą prowadzone w komfortowych, niewielkich grupach.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów: - podanie (druk WSUS) - dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem - kresokopia dyplomu wraz z suplementem - 2 fotografie - kserokopia dowodu osobistego - dowód wpłaty wpisowego (druk WSUS)
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe- Zarządzanie Projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Spis przedmiotów:

  Wprowadzenie do funduszy UE
  Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego
  Tworzenie projektu Wykorzystanie metod statystycznych w przygotowaniu wskaźników projektowych
  Partnerstwo w projektach Zarządzanie zespołem projektu
  Ryzyko w projektach i metody zarządzania ryzykiem Zarządzanie zasobami w projekcie Prawne aspekty zarządzania projektami
  Księgowość i finanse w projekcie
  Zarządzanie informacją w projektach – kampanie Public relations
  Nowoczesne technologie w realizacji projektów
  Sprawozdawczość projektu
  Kontrola i audyt w projektach
  Ewaluacja i monitoring projektów
  Archiwizacja dokumentów w projektach
  Dobre praktyki EFS
  Prawo europejskie a prawo polskie
  Europejski rynek pracy

  Absolwentki i absolwenci studium nabędą wiedzę z zakresu polityki społecznej UE, o europejskich
  i polskich instytucjach rynku pracy, funkcjonowania POKL oraz metod tworzenia projektów i praktycznych umiejętności zarządzania projektami opartymi na dotychczasowych doświadczeniach.

Inne informacje związane z Zarządzanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |