Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Projektami > Środa Wielkopolska > Studia I Stopnia-Gospodarka przestrzenna - Środa Wielkopolska - Wielkopolskie

Studia I Stopnia-Gospodarka przestrzenna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WWSSE-Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Gospodarka przestrzenna - W ciągu tygodnia - Środa Wielkopolska - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady rekrutacji: Wypełnić formularz zgłoszeniowy Dołączyć wymagane dokumenty tj: - świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) - 4 fotografie legitymacyjne - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów - podpisaną umowę (dwie kopie).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ EKONOMICZNY
  KIERUNEK: Ekonomia
  SPECJALNOSĆ: Gospodarka przestrzenna

  I ROK, I SEMESTR

  Mikroekonomia
  Organizacja i zarządzanie
  Technologie informacyjne
  Matematyka
  Geografia społeczno - ekonomiczna

  Język angielski
  Wychowanie fizyczne
  BHP

  I ROK, II SEMESTR

  Makroekonomia
  Rachunkowość
  Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej

  Matematyka
  Język angielski
  Wychowanie fizyczne

  II ROK, III SEMESTR

  Analiza ekonomiczna
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Finanse publiczne
  Planowanie strategiczne i biznes plan
  Statystyka opisowa
  Historia myśli ekonomicznej

  Język angielski
  Wychowanie fizyczne

  II ROK, IV SEMESTR

  Podstawy marketingu
  Teoria lokalizacji działalności gospodarczej
  Gospodarka nieruchomościami
   Bankowość
  Rynki finansowe
  Współczesne koncepcje filozofii i etyki
  System podatkowy
  Podstawy Geograficznych Systemów Informacyjnych

  Seminarium specjalistyczne
  Język angielski
  1Wychowanie fizyczne
  2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru

  III ROK, V SEMESTR

  Polityka społeczna
  Ekonomia integracji europejskiej
  Ekonomia matematyczna
  Przedmioty do wyboru²
  Metody wyceny projektów gospodarczych
  Ekonometria przestrzenne

  Seminarium dyplomowe
  2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru  

  III ROK, VI SEMESTR

  Gospodarka komunalna
  Podstawy planowania przestrzennego
  Samorząd i polityka regionalna
  Przedmioty do wyboru²
  Ubezpieczenia gospodarcze

  Seminarium dyplomowe
  Praca dyplomowa
  2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru.

  Przedmioty do wyboru:

  1. Przestrzenne aspekty globalizacji i urbanizacji
  2. Metody i modele analizy przestrzennej z elementami filozofii nauki
  3. Geografia polityczna i społeczno – ekonomiczna Polski i Świata   
  4. komputerowe projektowanie przestrzenne
  5. Zrównoważony rozwój a dokumenty strategiczne jednostek samorządu terytorialnego
  6. Elementy ochrony środowiska naturalnego i antropogenicznego


Inne informacje związane z Zarządzanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |