Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Nieruchomościami > Kalisz > Gospodarowanie Nieruchomościami - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Gospodarowanie Nieruchomościami - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gospodarowanie Nieruchomościami - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Kalisz - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Informacje ogólne
  Typ studiów: pierwszego stopnia - licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
  Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

  Rynek nieruchomości to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Właściwe gospodarowanie nieruchomościami może być źró­dłem dochodów także dla jednostek samorządu terytorialnego. Studia na tej specjalności dzięki przedmiotom z obszaru prawa i analizy inwestycji dają możliwość zdobycia wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejęt­ności w zakresie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami za­równo prywatnymi jak i publicznymi. Przygotowują do samodzielnego podejmowania decyzji na rynku nieruchomości.

  Możliwości zatrudnienia
  Absolwenci będą gotowi do podjęcia zatrudnienia w placówkach sa­morządowych, bankach, w firmach zajmujących się obsługą nierucho­mości i obrotem nimi, biurach projektowych i geodezyjnych, firmach kon­sultingowych i innych.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Rynek nieruchomości, regulacje prawne nieruchomości, prawo admi­nistracyjne, prawo spółdzielcze, analiza finansowo-ekonomiczna, rachu­nek efektywności inwestycji, zarządzanie nieruchomościami, zarządza­nie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, metody wyceny nieruchomości, marketing na rynku nieruchomości, komunikacja i negocjacje na rynku nieruchomości, obrót nieruchomościami, podatki i opłaty w gospodarce nieruchomościami, zastosowanie informatyki w obsłudze rynku nie­ruchomości, polityka gmin w zakresie gospodarki nieruchomościami, techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami, planowanie i zago­spodarowanie przestrzenne, finansowanie inwestycji i nieruchomości, zarządzanie strategiczne.

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |