Studia I Stopnia - Ochrona Dóbr Kultury - Specjalność Konserwacja Zabytków

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ochrona Dóbr Kultury - Specjalność Konserwacja Zabytków - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Praktyki
  Studia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury gwarantują wykształcenie techniczne w oparciu o ministerialny program budownictwa ogólnego z ukierunkowaniem technologicznym na remonty i konserwacje zabytkowych obiektów kubaturowych. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne (w zakresie budownictwa i rzemiosła artystycznego). Studenci odbywają zajęcia praktyczne z materiałami artystycznymi takimi jak: szkło, witraż, ceramika, tkaniny, zabytkowe meble oraz wystrój wnętrz. Zajęcia odbywają się z największymi autirytetami w dziedzinie kultury i sztuki. Uczelnia oferuje również swoim studentom bogaty program praktyk w firmach i pracowniach.

  Zajęcia odbywają się w dobrze przygotowanych pracowniach plastycznych i informatycznych, są prowadzone przez kadrę własną Uczelni, wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz specjalistów, praktyków, działających w tych dziedzinach.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Konserwacja zabytków rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej - projektowanie 

  Studia na tej specjalności stwarza możliwości uzyskania kwalifikacji i umiejętności na poziomie wyższej szkoły zawodowej w zakresie odtwarzania, renowacji i restauracji przedmiotów z dziedziny rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej i regionalnej, zarówno mobilnych, jak i stanowiących trwały element wyposażenia budowli, zabytkowej i stylowej. Absolwenci przygotowani będą do samodzielnej pracy zawodowej zarówno twórczej, jak i odtwórczej, renowacyjnej, przedmiotów niosących wyższe wartości kulturowe i artystyczne.

  W programie studiów
  na kierunku Ochrona Dóbr Kultury duży nacisk położono na uzyskanie odpowiedniego wykształcenia humanistycznego i, co niezmiernie w tej dziedzinie ważne, wykształcenia plastycznego, ogólnego i specjalistycznego, ściśle powiązanego z wybraną przez studenta dziedziną specjalizacji w ramach seminarium dyplomowego i pracy dyplomowej. Poziom tego wykształcenia będzie odpowiadał w pełni wymaganiom wyższych studiów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznych, wytwórczych dyscyplin rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej i regionalnej.

  W trakcie studiów studenci będą mogli przygotowywać własne projekty artystyczne - elementów rzemiosła artystycznego i dzieł sztuki; przejdą pełen kurs fotografii cyfrowej i klasycznej, zapoznają się z podstawami odtwarzania, renowacji i restauracji dzieł sztuki użytkowej i rzemiosła artystycznego, projektowania mody, rysunku, malarstwa i historii sztuki. Całość oferty edukacyjnej na tym kierunku uzupełniają praktyki i liczne plenery artystyczne w kraju i za granicą.

  Po zakończeniu nauki na kierunku Ochrona Dóbr Kultury i odpowiedniej praktyce absolwenci będą mieli możliwość  uzyskania uprawnień konserwatora rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej  oraz będą przygotowani do samodzielnej pracy zawodowej w odtwarzaniu, renowacji i restauracji przedmiotów i obiektów z dziedziny rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej-, co odpowiada potrzebom rynku pracy zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach UE. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją elementów rzemiosła artystycznego oraz przedsiębiorstwach renowacji i restauracji przedmiotów i obiektów zabytkowych.

  Podczas studiów możesz:
  -poznać podstawy teoretyczne i praktyczną stronę renowacji zabytków ( m.in. renowacji detali wystroju architektonicznego budowli)
  -poznać techniki malarstwa sztalugowego i kompozycji
  -rzeźbić w różnych materiałach
  -poznać tajniki projektowania tkanin i ubiorów
  -zaliczyć kurs fotografii cyfrowej i tradycyjnej
  -nauczyć się zdobywać środki unijne na realizację własnych projektów
  -zdobyć uprawnienia Konserwatora zabytków
  -poznać wybitnych artystów i specjalistów prowadzących zajęcia

  Po studiach możesz pracować:
  - w firmach zajmujących się produkcją elementów rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej
  - przedsiębiorstwach renowacji i konserwacji zabytków, obiektów zabytkowych, pałaców, architektury regionalnej itp
  - zarządzając własną firmą  z powyższych branż

Inne informacje związane z Konserwacja Zabytków

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |