Home > Studia I Stopnia > Bibliotekoznawstwo > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Informacja Naukowa i Bibliotekoznastwo - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Informacja Naukowa i Bibliotekoznastwo - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informacja Naukowa i Bibliotekoznastwo - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Praktyki
  Sześciotygodniowa praktyka zawodowa po I (2 tygodnie) i II (4 tygodnie) roku studiów stacjonarnych w wybranych bibliotekach różnych sieci, w tym także w redakcjach bibliotek cyfrowych, firmach infobrokerskich oraz innych (polskich i zagranicznych) obsługujących biblioteki w zakresie programów biblioteczno-informacyjnych, dostaw książek i czasopism „P”/„E”, baz danych na e-nośnikach, dopełni starań zmierzających do dobrego i nowoczesnego przygotowania absolwenta tego kierunku do profesjonalnego wykonywania zawodu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów: - świadectwo dojrzałości - podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS) - kwestionariusz osobowy (druk WSUS) - kserokopia dowodu osobistego - kserokopia książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn) - 3 fotografie - potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  O kierunku

  Absolwent WSUS, otrzymujący tytuł licencjata w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, uzyska staranne przygotowanie zawodowe na poziomie studiów wyższych do pracy w nowoczesnej, zautomatyzowanej bibliotece – ośrodku informacji naukowej.

  Posiądzie on też niezbędną specjalistyczną wiedzę i umiejętności do profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju informacji. Jednocześnie zostanie wyposażony, poprzez kształcenie pedagogiczne, w odpowiednie kompetencje związane z upowszechnianiem posiadanych wiadomości i umiejętności.

  Zdoła on posługiwać się zarówno klasycznym warsztatem pracy biblioteki, jak też przede wszystkim efektywnie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniki: bazy danych na różnych nośnikach (druk, CD-ROM/DVD, online), organizować dostęp do zewnętrznych źródeł informacji (m.in. książek i czasopism online, baz pełnotekstowych) oraz funkcjonować w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze (Horizon, VTLS, Libero, Sowa, MOL itp.) organizujące pracę współczesnych bibliotek różnych typów, a także o programy do obsługi własnych warsztatów informacji.

  Uzyska też poszukiwane umiejętności przydatne w stosowaniu tzw. e-CultureNet poprzez poznanie technik digitalizacji czy zarządzania biblioteką cyfrową i jej zawartością.

  Proponowany system i zakres kształcenia uwzględnia zmiany dokonujące się w światowym bibliotekarstwie i strukturach informacji naukowej, które czynią z tych placówek w coraz większym stopniu nowoczesne ośrodki archiwizacji i zarządzania informacją, wykorzystujące w swej działalności elektroniczne technologie, w tym Internet.

  Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa przysposobiony zostanie z jednej strony do zawodu z przyszłością: broker informacji (wchodzącego dopiero na polski rynek), który daje jednocześnie możliwość stworzenia sobie samemu miejsca pracy w ramach działalności gospodarczej, z drugiej – do sprawnego pełnienia roli bibliotekarza we wszystkich typach sieci, zwłaszcza w oddziale informacji bibliotek, które, dostosowując się do wymagań współczesnego społeczeństwa informacyjnego, tę właśnie funkcję informacyjną preferują i rozwijają.

  Program kierunkowy

  Przedmioty kształcenia ogólnego:

  Przedmiot do wyboru ( Socjologia; Marketing w kulturze; Socjologia kultury)
  Wybrane zagadnienia historii filozofii
  Główne nurty estetyczne i filozoficzne w literaturze polskiej i światowej XX/XXI w.
  Wstęp do historii i teorii kultury
  Współczesna kultura europejska
  Elementy metod ilościowych

  Język obcy
  Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe:


  Wybrane zagadnienia z literatury polskiej i powszechnej
  Wstęp do komunikacji społecznej
  Komunikacja interpersonalna
  Kultura języka (praktyczne aspekty komunikacji językowej)
  Przetwarzanie i redagowanie informacji
  Korespondencja
  Coaching i mentoring w bibliotece
  Dzieje książki i zbiorów bibliotecznych
  Podstawy teorii i metodologii nauki o książce, bibliotece i informacji
  Rynek wydawniczo-księgarski
  Czytelnictwo i metodyka pracy z czytelnikiem
  Bibliotekarstwo (sieci i organizacja, zawód, oprac. rzeczowe, przechowywanie i ochrona, udostępnianie, usługi info)
  Kultura cyfrowa
  Użytkowanie komputera w pracy infobrokera
  Organizacja własnej przedsiębiorczości gospodarczej infobrokera
  Bibliografia i inne źródła informacji
  Wstęp do nauki o informacji

  Proseminarium (metodyka pisania pracy dyplomowej)

  Przedmioty specjalistyczne

  Nowoczesna organizacja i zarządzanie systemem informacyjnym
  Internetowe technologie komunikacyjne i źródła informacji
  Rynek i obieg informacji (bazy danych, czasopisma online, systemy elektronicznego dostarczania kopii dokumentów)
  Tworzenie informacyjnych baz danych
  Formaty zapisu danych
  Opracowanie zbiorów w formacie MARC21
  Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne (m.in.: a] MAK, MOL, Sowa; b] Horizon, VTLS, Aleph, Libero)
  Organizacja dostępu do elektronicznych źródeł informacji i zarządzanie informacją
  Zamówienia publiczne
  Prawo autorskie w mediach elektronicznych


  *Warunkiem uruchomienia kierunku jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości uczestników.

Inne informacje związane z Bibliotekoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |