Studia I Stopnia - Filologia Angielska z Zarządzaniem

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Filologia Angielska z Zarządzaniem - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Filologia angielska z zarządzaniem PDF Drukuj Zapraszamy na anglistykę w szkole z dużymi ambicjami ,globalną wizję Twojego sukcesu gwarantowaną przez unikalny program case studies, problem based learning, virtual networks bazujący na osiągnięciach Uniwersytetów Harvarda/USA/, Western Ontario/Kanada/ Maastricht i Erasmus/Holandia/. Kształcimy na poziomie anglistyki uniwersyteckiej i stąd ograniczamy liczbę przyjęć, wielkość grup i zatrudniamy pracowników naukowo-dydaktycznych reprezentujących najwyższy poziom, sprawdzonych w dydaktyce uniwersyteckiej. Absolwent każdej z tych specjalizacji poza wiedzą fachową wyniesie bardzo dobrą znajomość współczesnego języka angielskiego i jego historii, języka biznesu, kultury i literatur anglojęzycznych. Studia nasze dadzą szeroką podstawę do wyboru specjalności magisterskiej. Pamiętać trzeba, że absolwent anglistyki znajduje dziś zatrudnienie nie tylko jako nauczyciel, czy tłumacz ale również urzędnik w administracji i asystent w biznesie. Jesteśmy pewni iż absolwent zdobędzie takie wykształcenie, które zapewni mu znalezienie odpowiedniego miejsca w warunkach globalnej konkurencji. Jaką wiedzę zdobędziesz w trakcie studiów? * bardzo dobrą praktyczną znajomość języka angielskiego, * wiedzę o języku angielskim i jego historii, * znajomość historii, kultury i literatury angielskiego obszaru językowego, * umiejętność tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego tekstów technicznych, ekonomicznych, prawniczych i politycznych, * przygotowanie do zawodu nauczycielskiego w szkole i na kursach językowych, * znajomość angielskiego języka biznesu, * umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji w języku angielskim, * wszechstronne przygotowanie informatyczne. Studia licencjackie Specjalizacje: • nauczanie wczesnoszkolne • edukacja artystyczna • zarządzanie • opieka socjalna Studia pierwszego stopnia (licencjackie) z zakresu filologii angielskiej pozwalają zdobyć przydatną zawodową wiedzę oraz uzyskać praktyczne umiejętności samodzielnego uczenia się oraz pogłębienia wiedzy w zakresie nauczania wczesnoszkolnego, edukcji artystycznej, zarządzania lub opieki socjalnej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  O kolejności przyjęć decydują wyniki na egzaminie maturalnym, uzyskane uprzednio certyfikaty językowe oraz rozmowa kwalifikacyjna( stara matura). Zwolnienie z egzaminu mogą uzyskać posiadający międzynarodowe certyfikaty IELTS, TOEFL, Cambridge i inne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Filologia Angielska z Zarządzaniem

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie), 6 semestrów
  tryb: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

  Na program studiów składają się następujące bloki przedmiotów:

      *
        Przedmioty wykształcenia ogólnego - w tym bloku występują przedmioty z takich dziedzin, jak: język obcy, socjologia, psychologia, a także realioznawstwo.
      *
        Przedmioty podstawowe - w tym bloku znajdują sią przedmioty niezbędne dla każdego ekonomisty. W jego ramach studenci uczą się więc ekonomii, matematyki, statystyki, finansów, informatyki, prawa, podstaw zarządzania, podstaw marketingu.
      *
        Przedmioty specjalizacyjne są zróżnicowane w zależności od wybranej specjalności lub specjalizacji studiów. Od II roku studiów proponowany jest również blok przedmiotów do wyboru. Pozwala on studentom rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności. Studenci uczęszczają również na seminaria dyplomowe (zależnie od typu studiów), na których zdobywają specjalistyczną wiedzę, związaną z tematyką pisanej pracy.

  Program kształcenia


  Program studiów został opracowany na bazie doświadczeń filologów uniwersyteckich, specjalistów z dziedzin nauk społecznych, nauk o zarządzaniu, sztuki oraz wiedzy o najnowszych technologiach informacyjnych. Podejmując naukę w naszej Uczelni, studenci wybierają nowoczesny program nauczania, który realizowany jest w specjalistycznych modułach tematycznych:

  Języka praktycznego
  - zajęcia w tym module doskonalą sprawność językową w zakresie języka pisanego i mówionego.

  Kulturoznawczego - zajęcia w tym module zapoznają z kulturą i historią krajów danego obszaru językowego, historii literatury z elementami historii języka, problemami integracji europejskiej, globalizacji, stosunkami multikulturowymi, multimediami oraz studiami pedagogiki interkulturowej.

  Komunikacyjnego - zajęcia w tym module pomagają zdobyć wiedzą z zakresu psychologii społecznej, socjologii, filozofii, komunikacji interpersonalnej, multikulturowości oraz wyzwań globalizacji.

  Nowych technologii - zajęcia w tym module pozwalają nabyć umiejętności z wykorzystywania Internetu i multimediów w przyszłych globalnych wyzwaniach i dydaktyce. Studenci uczą się wykorzystywania case studies jako źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu dla wzbogacenia procesu nauczania i uczenia się.
   
  Glottodydaktycznego
  - dydaktyki języka angielskiego oraz zdobycia wiedzy z zakresu psychopedagogiki oraz odbycia praktyk zawodowych
  Seminarium dyplomowego - zajęcia w tym module dostarczają wiedzę wymaganą do zebrania materiałów, napisania i obrony pracy licencjackiej.

  Program studiów

  Studia na kierunku filologia angielska dają możliwość opanowania języka angielskiego na profesjonalnym poziomie oraz zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w wybranej specjalizacji.

  Dostępne specjalizacje to:


  • nauczania wczesnoszkolnego,
  • edukacji artystycznej,
  • zarządzania,
  • opieka socjalna.

  W PWSBIJO
  studenci studiów filologicznych nauczą się nie tylko fonetyki, gramatyki, czytania i pisania w wybranym języku obcym, ale także, uwzględniając potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, poznają język biznesu. Praktyczna znajomość języka będzie uzupełniona wiedzą o literaturze, historii i kulturze kraju języka specjalności, oraz o inne przedmioty ogólno filologiczne.  


  Zawodowe kompetencje w języku angielskim to światowy paszport sukcesu. PWSBIJO oferuje w tym zakresie kompetentne wykształcenie filologiczne oraz zawodowe, które oprócz biegłej znajomości języka angielskiego, obejmuje teoretyczne przygotowanie językoznawcze, biznesowe, pedagogiczne i kulturoznawcze oraz zaawansowaną wiedzę o krajach anglojęzycznych.

  Nasz program oparty jest na sprawdzonych światowych standardach. Stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii:

  • Język biznesu
  • Komunikacja w środowisku pracy
  • Nowoczesne metody nauczania wczesnoszkolnego
  • Redagowanie przekazów medialnych, sztuki negocjacji
  • Zarządzania
  • Edukacji artystycznej
  • Opieki socjalnej
  • Kompetencji językowej  umożliwiającej podjęcia pracy socjalnej w tym języku.
  • Praktyczne przygotowanie do pracy i kariery
  • Metoda CASE-STUDIES
  • Metoda problem-based learning
  • Internetowe wspomaganie nauczania

  Specjalizacje

  Po ukończeniu pierwszego roku nauki studenci mają do wyboru jedną z dostępnych specjalizacji. W obrębie której oferujemy znaczną liczbę zajęć warsztatowych i metodycznych.

  Podczas zajęć nabędziesz kompetencji z zakresu:


  • gramatyka opisowa: fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, semantyka i pragmatyka
  • gramatyka kontrastywna
  • historia języka angielskiego
  • historia USA
  • historia Wielkiej Brytanii
  • literatura brytyjska
  • literatura amerykańska
  • brytyjskie studia kulturowe
  • komunikacja międzykulturowa
  • amerykańskie i kanadyjskie studia kulturowe
  • praktyczna nauka języka angielskiego
  • historia filozofii
  • wstęp do literaturoznawstwa
  • wstęp do językoznawstwa

  Specjalizacja nauczania wczesnoszkolne:


  metody i techniki nauczania języka angielskiego
  psychopedagogiczne podstawy nauczania języków obcych
  psychologia
  pedagogika
  emisja głosu
  informatyka w nauczaniu języków obcych
  zajęcia specjalizacyjne
  seminarium licencjackie
  praktyki nauczycielskie

  Specjalizacja zarządzanie:


  Specjalność o charakterze interdyscyplinarnym obejmująca, oprócz bazy filologicznej, także zagadnienia właściwe dla zarządzania, wyzwania interkulturowej komunikacji oraz globalizacji.

  Grupy językowe


  O przyjęciu do konkretnej grupy zaawansowania językowego decyduje wynik testu kwalifikacyjnego z wybranego języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna. Z testu tego zwolnione są wszystkie osoby legitymujące się międzynarodowym certyfikatem kompetencji językowych (np. TOEFL, FCE, CAE, ZD, ZMP, BSICO, DELF i inne).

  Szkoła zapewnia każdemu studentowi indywidualny tryb nauczania języków obcych, dostosowany do stopnia jego zaawansowania, a także tempa przyswajania i utrwalania nowej wiedzy.

  Program studiów oparty jest na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz sprawdzonych, europejskich wzorcach kształcenia specjalistycznego. Studia umożiwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Słuchacze mają możliwość stałego kontaktowania się z Uczelnią, także drogą elektroniczną.

  Naszą misją jest wspomagać edukacyjnie polskich pracowników i polski biznes na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.

  Plan of subjects Poznań University College of Business and Foreign Languages Academic Year 2007/2008

  I year

  1    English   
  2    Psychology   
  3    Information technology   
  4    Law   
  5    Labour law   
  6    European Union Law   
  7    Mathematics   
  8    Microeconomics   
  9    Finances   
  10    Basics of management   
  11    Art (methods) of self-presentation   
  12    Marketing   
  13    Marketing research   
  14    Interpersonal communication   
  15    Management of logistics   
  16    Business Ethics       
  17    Methodology of student work        

   II year

      Nazwa przedmiotu   
  1    Foreign language – English or German   
  3    Statistics   
  4    Econometrics   
  5    Microeconomics   
  6    Accountancy   
  7    Strategic management   
  8    Management and planning of marketing   
  9    The management  of the finances of enterprises       
  10    Economic language - English or German

Inne informacje związane z filologia angielska

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |