Studia I Stopnia - Język Angielski z Pedagogiką Opiekuńczą

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Język Angielski z Pedagogiką Opiekuńczą - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem specjalności j. angielski z pedagogiką opiekuńczą jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów uczących dwóch przedmiotów: 1. Języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. 2. Pedagoga szkolnego i wychowawcy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, pedagoga w dziecięcych oddziałach szpitalnych, wychowawcy w internatach i bursach szkolnych, wychowawcy w świetlicach, klubach osiedlowych, domach i ośrodkach kultury.
 • Praktyki
  Elementem przygotowania zawodowego będą również praktyki w ilości 180 godzin, odbywane w szkołach, placówkach oświatowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia: Na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmuje się również cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów: 1. podania (na druku szkoły) 2. formularza (na druku szkoły) 3. świadectwa maturalnego 4. zaświadczenia od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów, 5. podania, życiorysu, kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej - za zgodność z oryginałem), 6. 3 zdjęć (podpisanych na odwrocie ołówkiem) takich jak na dowód osobisty + 1 zdjęcie w formacie elektronicznym o wymiarach 2 cm x 2,5 cm, 300 dpi
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  FILOLOGIA

  Kierunek: filologia 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)
  Specjalność: j. angielski z pedagogiką opiekuńczą


  Znajomość języków obcych staje się nie tylko atutem, ale i koniecznością na rynku pracy. W związku z planowanym wprowadzeniem od roku szkolnego 2008/2009 nauczania języka obcego we wszystkich klasach szkoły podstawowej (wkrótce w przedszkolach) konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych nauczycieli języków obcych. Zatem ukończenie proponowanej specjalności gwarantuje pracę w placówkach oświatowych.

  Studia umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie: praktycznej znajomości języka angielskiego, językoznawstwa, literaturoznawstwa, metodyki nauczania języka angielskiego. Program studiów uzupełniają przedmioty z zakresu: podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii.

  Na tym gruncie student zdobywa wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw wychowania, opieki i działalności opiekuńczo-wychowawczej. Poza tym zyskuje orientację we współczesnych nurtach opieki i wychowania oraz w nowoczesnych technologiach medialnych, których wpływ na wychowanie młodego pokolenia jest coraz większy
  Na studiach obowiązuje nauka dwóch języków obcych (do wyboru j. niemiecki, j. rosyjski).

Inne informacje związane z Filologia Angielska

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |