Studia I Stopnia - Europeistyka - Specjalność Administracja Europejska – Urzędnik Europejski

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Europeistyka - Specjalność Administracja Europejska – Urzędnik Europejski - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem utworzenia specjalizacji „administracja europejska – oficer europejski” jest wykształcenie absolwentów doskonale zorientowanych w polityce Unii Europejskiej w zakresie zasad i standardów działania administracji, kształtu administracji centralnej i terenowej państw Unii Europejskiej, procedur zamówień publicznych w Unii Europejskiej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Specjalizacja „Administracja europejska – urzędnik europejski”

  Celem studiów jest przygotowanie kadry urzędników sektora publicznego i prywatnego pod kątem wymogów członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w szczególności poprzez:
  • przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych przy współpracy z instytucjami Unii Europejskiej,
  • przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających  przygotowanie wniosków kierowanych do instytucji UE w sprawie finansowania realizacji projektów oraz umożliwiających efektywne wykorzystanie przyznanych środków z funduszy strukturalnych;
  • przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu metodologii pracy urzędnika europejskiego [zasady przygotowywania dokumentów, procedury obiegu dokumentów, zasady sporządzania raportów, itd.];
  • przygotowanie do współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • przygotowanie do identyfikowania źródeł finansowania projektów inwestycyjnych (komunalnych i prywatnych) oraz oceny tych projektów;
  • przygotowanie podwalin dla zdania egzaminu na urzędnika europejskiego.
  Oprócz zajęć dydaktycznych studenci odbywają 4 tygodnie praktyki w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach euroregionów, przedsiębiorstwach i organizacjach z wyodrębnionym działem współpracy europejskiej.
  Efekty kształcenia: absolwenci tej specjalności będą posiadali niezbędną wiedzę w zakresie administracji, zarządzania, standardów europejskich w dziedzinach gospodarki i polityki gospodarczej, identyfikacji potrzeb i podejmowania decyzji dotyczących międzynarodowego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Uzyskają praktyczne umiejętności na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, jej systemu gospodarczego, prawnego i politycznego oraz w zakresie programów pomocowych Unii.

Inne informacje związane z Europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |