Información

Z dniem 21 grudnia 2007 r. nastąpiła zmiana nazwy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Nazwa uczelni przyjęła brzmienie: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego.
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach jest największą niepaństwową uczelnią w województwie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu szkół w kraju.

W roku akademickim 2008/2009 studiuje w niej około 6000 studentów, pod kierunkiem ponad 260 nauczycieli akademickich.
 

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, których uczelnią macierzystą jest WSEiP, oraz wywodzący się z renomowanych ośrodków akademickich, takich jak: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Politechnika Częstochowska i Akademia Świętokrzyska. Sprawne funkcjonowanie Uczelni zapewnia ponad 50 pracowników administracyjnych i obsługi technicznej.

Patronem WSEiP jest Profesor Edward Lipiński.

ZAŁOŻYCIELE

WSEiP
w Kielcach została założona w 1997 r. przez Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i do 2007 r. nosiła nazwę Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji.

Założyciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, od lewej: mgr Zbigniew Szczepańczyk, dr Andrzej Juszczyk, dr Tadeusz Dziekan, mgr Andrzej Mroczek, dr Zdobysław Kuleszyński

WSEiP działa na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-266/TBM/97; w rejestrze uczelni niepaństwowych MEN wpisana jest pod numerem "132".
Organizację i sposób funkcjonowania Uczelni określa Statut zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej (numer decyzji - DSW-3-4011-180/T/04).
W zakresie dydaktyki i wychowania, nauki oraz rozwoju kadry naukowej Uczelnią kieruje Rektor. Rektor reprezentuje również Uczelnię na zewnątrz. W sprawach organizacyjnych, finansowych, osobowych i administracyjno-gospodarczych decyduje Kanclerz WSEiA. Najwyższym organem kolegialnym jest SENAT.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 lipca 2003 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach otrzymała imię profesora Edwarda Lipińskiego.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2007 r. Uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |