Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Zaoczne > Kielce > Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Kielce - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku fizjoterapia powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędne do: · zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku; · przywracania sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku i przy różnym stanie zdrowia; · kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności fizycznej na poziomie optymalnym dla osób o utrwalonej niepełnosprawności; · współpracy w zespołach i ze specjalistycznymi zespołami rehabilitacyjnymi; · współrozwiązywania i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją nadrzędnych celów rehabilitacji medycznej i kompleksowej; · inspirowania i wspierania działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki, podejmowania inicjatyw przy tworzeniu niepublicznych zakładów rehabilitacji służących lokalnej ludności; · gotowości podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej. Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Ponieważ wykonuje zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia. Absolwent studiów zawodowych powinien uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz sportowych. Miejsca i typowe stanowiska pracy dla absolwentów Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne, utrwalone podczas rozbudowanych praktyk zawodowych, określają możliwości zatrudnienia absolwentów. Przewidujemy, że absolwenci kierunku fizjoterapia mogą być zatrudnieni w: · przedszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz ośrodkach wychowawczo — rehabilitacyjnych; · zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej; · publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność z niepełnosprawnymi; · publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak: - szpitale o różnym profilu; - specjalistyczne przychodnie; - poradnie i gabinety rehabilitacyjne; - przychodnie i ośrodki wielospecjalistyczne; - uzdrowiska; - sanatoria rehabilitacyjne; - własne zakłady specjalistyczne w zakresie fizjoterapii.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek fizjoterapia

  Kierunek: FIZJOTERAPIA
   

  studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY: anatomia funkcjonalna, anatomia prawidłowa, anatomia rentgenowska, badania czynnościowe, balneoterapia i medycyna fizykalna, biochemia, biofizyka, biologia medyczna, biomechanika kliniczna i ergonomia, etyka, fizjologia człowieka, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, wieku rozwojowym, fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologia i pulmonologia, geriatria i psychiatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, pediatria, onkologia i medycyna paliatywna, fizykoterapia, informatyka z elementami statystyki, język angielski, kinezjologia, kinezyterapia, kliniczne podstawy fizjoterapii w: ortopedii i traumatologii, neurologii i neurochirurgii, pediatrii i neurologii dziecięcej, reumatologii, kardiologii, pulmonologii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, geriatrii i psychiatrii, kształtowanie umiejętności ruchowych, kwalifikowana pierwsza pomoc, masaż, ogólna teoria fizjoterapii, patologia ogólna, pedagogika, podstawy komunikacji alternatywnej, podstawy kształcenia ruchowego i metodyka nauczania ruchu, podstawy pielęgnowania osób niepełnosprawnych, podstawy terapii manualnej, psychologia kliniczna, psychologia rozwojowa, socjologia, sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie ortopedyczne.

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X