Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Kielce > Fizjoterapia - Kielce - Świętokrzyskie

Fizjoterapia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Świętokrzyska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Fizjoterapia - W ciągu tygodnia - Kielce - Świętokrzyskie

 • Szczegółowe informacje
  Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku FIZJOTERAPIA  na studiach stacjonarnych i niestacjonarych, według najnowszych programów nauczania, zgodnych ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Nauka na kierunku Fizjoterapia trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się obroną pracy dyplomowej (studia I stopnia- licencjackie).

  Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

  Absolwent kierunku Fizjoterapia będzie przygotowany do podjęcia pracy  w placówkach otwartej i zamkniętej służby zdrowia, takich jak: szpitalne oddziały rehabilitacji, sanatoria, przychodnie, wykonujące zabiegi w pełnym zakresie, poradnie, domy opieki społecznej, domy dla osób starszych,  zakłady pracy chronionej, a także w jednostkach prowadzących działalność prozdrowotną: gabinety odnowy biologicznej, fitness kluby, gabinety masażu itp.

  Nauka na kierunku fizjoterapia oprócz przedmiotów ogólnych i kierunkowych wynikających z planu studiów obejmuje praktyki zawodowe. Ilość godzin praktyki jest zgodna z wymogami unijnymi, co pozwala absolwentom na podejmowanie pracy na terenie całej Europy. Praktyki odbywają się w szpitalach, sanatoriach i zakładach lecznictwa otwartego itp.


  Zajęcia ze studentami na kierunku fizjoterapia prowadzą:
  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu nauk o kulturze fizycznej;
  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu medycyny - rehabilitacji;
  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu rehabilitacji leczniczej;
  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu fizjoterapii;
  • Doktorzy nauk medycznych z zakresu medycyny fizykalnej;
  • Doktorzy nauk medycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej;
  • Doktorzy nauk o kulturze fizycznej z zakresu rehabilitacji ruchowej


  Zjazdy na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).  Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |