Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Ostrowiec Świętokrzyski > Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Fizjoterapia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiP-Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Fizjoterapia - W ciągu tygodnia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  W punkcie Rekrutacyjnym WSBiP należy złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości w oryginale, * wypełnione podanie oraz kartę ewidencyjną kandydata, * 4 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem, * orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu, * kserokopię dowodu osobistego, * dowód wpłaty wpisowego, * książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Fizjoterapia
     Studia I stopnia - licencjackie, na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu


  Specjalności/ profile kształcenia:

      * w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego.


  O kierunku

  Na kierunku Fizjoterapia studenci kształceni są w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego.
  Trzyletnie, zawodowe studia zapewniają zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Na bazie nauk przyrodniczych (anatomia, fizjologia, biochemia, biofizyka, biomechanika, kinezjologia) budowane są umiejętności praktyczne z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu. W trakcie trzyletnich studiów, obejmujących 2 300 godzin słuchacze odbywają dodatkowo zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia (17 tygodni praktyk).

  Kadra
  Na kierunku Fizjoterapia w WSBiP zatrudnieni  są specjaliści z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

   

  Absolwenci kierunku FIZJOTERAPIA mogą podjąć pracę w:

                              *
                                szpitalach
                              *
                                ośrodkach zdrowia
                              *
                                przychodniach specjalistycznych
                              *
                                poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych
                              *
                                ośrodkach i sanatoriach rehabilitacyjnych
                              *
                                gabinetach odnowy biologicznej

  Fizjoterapeuci wykonują masaże zdrowotne, a także dbają o kondycję oraz dobre samopoczucie gości w klinikach zdrowia i urody. Pomagają także chorym w powrocie do dawnej sprawności i mogą prowadzić gimnastykę wyszczuplająca, korekcyjną lub aerobik.   A. PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE

  1. Anatomia  prawidłowa  człowieka
  2. Antropologia
  3. Biologia medyczna
  4. Fizjologia
  5. Biochemia
  6. Biofizyka
  7. Biomechanika
  8. Kinezjologia
  9. Kwalifikowana pierwsza  pomoc medyczna
  10. Psychologia
  11. Patologia ogólna
  12. Pedagogika

  B. PRZEDMIOTY  KIERUNKOWE
  1.  Kształcenie ruchowe i   metodyka nauczania ruchu:   
       Metodyka nauczania ruchu
      Gimnastyka
  2. Kinezyterapia
  3. Terapia manualna
  4. Fizykoterapia
  5. Masaż leczniczy
  6. Fizjoterapia ogólna
  7. Podstawy fizjoterapii  klinicznej w:
       ortopedii
       reumatologii
       traumatologii
       neurologii
       kardiologii
       pulmonologii
       psychiatrii
       ginekologii i położnictwie
       chirurgii i  intensywnej  terapii
       geriatrii
       pediatrii
  8. Fizjoterapia kliniczna  w dysfunkcjach
   narządu ruchu :
  ortopedii
  reumatologii
  traumatologii
  neurologii
  neurologii dziecięcej
  9.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych:
  kardiologii
  pulmonologii
  psychiatrii
  ginekologii i położnictwie
  chirurgii i onkologii
  geriatrii i medycynie  paliatywnej
  pediatrii
  10. Zaopatrzenie ortopedyczne

  C. PRZEDMIOTY  SPEŁNIAJACE  WYMOGI  PKT. V  STANDARDÓW  KSZTAŁCENIA

  1. Język obcy
  2. Wychowanie  fizyczne:  pływanie ogólne
     i terapeutyczne
  3. Technologia informacyjna
  4. Filozofia z etyką
  5. Socjologia ogólna z elementami socjologii
      medycyny
  6. Korekcja wad postawy
  7.  Dietetyka
  8.  Podstawy radiodiagnostyki
  9.  Odnowa psychosomatyczna
  10. Podstawy działalności gospodarczej 
       w  rehabilitacji
  11. Seminarium dyplomowe


Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |