Studia I Stopnia - Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorstw - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorstw - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Sylwetka absolwenta studiów I. stopnia kierunku ekonomia. Absolwent tego stopnia studiów jest przygotowywany do wykonywania zawodu ekonomisty. Staje się specjalistą posiadającym szeroką wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą: rozumienie procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w makro- i mikroskali, zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi oraz przeprowadzanie analizy ekonomicznej, wspierającej podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Wiedza ekonomiczna, którą nabywa absolwent tego kierunku, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalizacyjnych i specjalnościowych, jest uzupełniana o umiejętności praktyczne nabywane w trakcie obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych. Tytuł zawodowy licencjata potwierdza zakończenie studiów I. stopnia na kierunku ekonomia, wskazując na zdobytą wiedzę i umiejętności do pracy na stanowiskach operacyjnych lub pomocniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz instytucjach administracji publicznej a także wiedzę do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto daje podstawy do efektywnego i konkurencyjnego działania na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy, swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz umiejętnego wykorzystywania technologii informacyjnych. Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II. stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw - I stopień

  Kierunek: ekonomia studia I stopnia

  Specjalność: polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw

  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY:filozofia, geografia ekonomiczna, historia gospodarcza, socjologia, języki obce, mikroekonomia, makroekonomia, encyklopedia prawa, prawo gospodarcze, marketing, statystyka, podstawy zarządzania, rachunkowość zarządcza, finanse, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie strategiczne, polityka ekonomiczna, prognozowanie i symulacje, polityka społeczna, historia myśli ekonomicznej, przedmioty specjalnościowe (w zależności od wybranej specjalności).

  Przedmioty specjalnościowe:

  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
  • Bankowa obsługa przedsiębiorstw
  • Komunikacja interpersonalna
  • Zarządzanie strategiczne
  • Analiza sprawozdań finansowych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Logistyka w przedsiębiorstwie

Inne informacje związane z Ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |