Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Kielce > Administracja w procesie integracji europejskiej - Kielce - Świętokrzyskie

Administracja w procesie integracji europejskiej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja w procesie integracji europejskiej - W ciągu tygodnia - Kielce - Świętokrzyskie

 • Szczegółowe informacje

  Celem specjalności zawodowej "ADMINISTRACJA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ" jest przekazanie studiującym kompetencji w zakresie działań państwowych - administracyjnych i menedżerskich - w wymiarze europejskim. Należy tu w szczególności wymienić:
  • zdolność do podejmowania działań w zakresie konkretnych uwarunkowań integracji europejskiej na szczeblu administracji państwowej, regionalnej i lokalnej ,
  • znajomość prawa europejskiego i zasad stosowania prawa narodowego w zgodzie z prawem unijnym,
  • wiedzę na temat instytucji europejskich i zasad ich działania,
  • zdobycie umiejętności niezbędnych dla interkulturowych potrzeb i kontaktów z instytucjami europejskimi takich jak: umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, techniki prezentacji, negocjacji i lobbingu, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi,
  • zdolność do międzynarodowej współpracy, szczególnie poprzez zdobycie wiedzy o systemach politycznych i administracyjnych w krajach członkowskich UE oraz znajomość języków obcych,
  • wiedzę o możliwościach zastosowania europejskich środków pomocowych w sektorze publicznym,
  • umiejętności zarządzania projektami w procesie integracji europejskiej,
  • wiedzę ekonomiczną, socjologiczną i psychologiczną pozwalającą absolwentowi dobrze orientować się we współczesnym świecie i podejmować trafne - także w dłuższej perspektywie - decyzje administracyjne i menedżerskie,
  • wiedzę prawniczą dająca rękojmie dobrego wykonywania prawa i swoich obowiązków zgodnie z europejskimi zasadami sprawowania władzy publicznej.

  Specjalizacje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
  1. Europejskie zarządzanie administracją
  2. Zarządzanie projektami w procesie integracji europejskiej


  Europejskie zarządzanie administracją

  Specjalizacja obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie europejskiego zarządzania administracją ze szczególnym uwzględnieniem: zasad wykonywania władzy publicznej, zadań jednostek samorządu terytorialnego wynikających z przystąpienia Polski do UE, zarządzania jakością w pracy administracji oraz zastosowania informatyki we współpracy urzędów z ich międzynarodowym otoczeniem. Studia w ramach tej specjalizacji umożliwiają też uzyskanie wiedzy przygotowującej do pracy w konkretnych obszarach europejskiego działania administracji, takich jak: społeczne procesy integracyjne, administrowanie środowiskiem naturalnym i energią, polityka konkurencji i zamówienia publiczne, współpraca międzynarodowa i międzyregionalna.

  Zarządzanie projektami w procesie integracji europejskiej

  Specjalizacja obejmuje wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy o charakterze administracyjno-menedżerskim w zakresie realizacji programów Unii Europejskiej, a zwłaszcza wykorzystywania unijnych funduszy - zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. Studia w ramach tej specjalizacji umożliwiają uzyskanie wiedzy na temat zarządzania prawnego i finansowego jednostką samorządu terytorialnego, zasad i warunków realizacji programów unijnych, zarządzania konkretnymi projektami. Istotną częścią specjalizacji jest praktyczna nauka przygotowywania dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji programów UE.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |