Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna - ogólne > Dzienne > Kielce > Administracja Publiczna - Kielce - Świętokrzyskie

Administracja Publiczna - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja Publiczna - Dzienne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Szczegółowe informacje

  W demokratycznym państwie prawnym obywatele mają pełne prawo oczekiwać, że będą obsługiwani przez ludzi kompetentnych. Studia w zakresie specjalności "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"   skutecznie uczą pracy w administracji poprzez wyposażenie jej absolwentów w bogaty zasób wiedzy z zakresu prawa, interpretacji przepisów prawnych, znajomości urzędowych procedur,   postępowania administracyjnego, zarządzania publicznego.
  Ponadto poprzez trening menedżerski, psychologiczny, socjologiczny, seminaria i ćwiczenia praktyczne, Uczelnia znakomicie przygotowuje do podejmowania decyzji w różnych, często skomplikowanych okolicznościach.
  WSAP kładzie szczególny nacisk na dopasowanie programów kształcenia do wymogów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, zapewniając w ten sposób absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania
  w europejskiej przestrzeni administracyjnej. Zapotrzebowanie na tak wykształconych pracowników administracji szacuje się
  w Polsce w najbliższych latach na kilkadziesiąt tysięcy osób.
  Przygotowanie do zawodu zdobyte w Uczelni ma zastosowanie także w innych obszarach profesjonalnej aktywności poza administracją publiczną. Praca w biznesie wymaga podobnej wiedzy, wysokiego poziomu kompetencji, szeregu sprawności i umiejętności pracy w grupie , jak praca w sektorze publicznym.
  Praktyki zawodowe w urzędach miast, gmin, urzędach marszałkowskich, urzędach pracy, instytucjach administracji gospodarczej i finansowej, oraz organizacjach międzynarodowych, pozwalają na skrócenie okresu adaptacji i wdrażania absolwentów do pracy.
  Program studiów obejmuje przedmioty z różnych dziedzin prawa, finansów, psychologii, socjologii, oraz innych dyscyplin społecznych.


  Specjalizacje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

  1. Funkcjonowanie Unii Europejskiej
  2. Finanse publiczne
  3. Informatyka w pracy administracji
  4. Administracja i sprawy obywatelskie


  Funkcjonowanie Unii Europejskiej

  Specjalność obejmuje wiedzę w zakresie: mechanizmów funkcjonowania UE, Układu Europejskiego, stosunków handlowych, wybranych polityk, procesu rozszerzania Unii, negocjacji członkowskich, polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Studia na specjalności umożliwiają poznanie problematyki ekonomiczno-społecznej krajów UE, ich kulturę, oraz szybko rozwijające się systemy międzynarodowej współpracy gospodarczej.

  Finanse publiczne

  Specjalność obejmuje wiedzę w zakresie: prawa finansowego, podatków i opłat lokalnych, elementów rachunkowości, zasad i prawa budżetowego jak też umiejętności konstruowania budżetu gminy.
  Program WSAP na specjalności jest dostosowany do potrzeb tych osób, które zamierzają podjąć pracę w służbach finansowych administracji publicznej lub sektorze gospodarczym dając rzetelną bazę wiedzy i umiejętności w zakresie procedur finansowych i księgowych i ich praktycznego stosowania.

  Informatyka w pracy administracji

  Specjalność obejmuje wiedzę w zakresie: komputerowych systemów zarządzania, systemów operacyjnych, baz danych i grafiki komputerowej, poruszania się w świecie Internetu oraz zarządzania informacją w praktyce urzędu. Wykładowcy prezentują zakres wiedzy dostosowanej do aktualnie istniejących narzędzi programistycznych. Uczelnia dysponuje własne, bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe.
  Program WSAP umożliwia studentom zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami w obszarze zarządzania informacją, które są także w biznesie.

  Administracja i sprawy obywatelskie

  Specjalność obejmuje wiedzę w zakresie: wybranych dziedzin prawa administracyjnego materialnego i spraw obywatelskich w urzędzie oraz świadczenia usług przez administrację publiczną, organizacji kontaktów z petentem, przepływu informacji i zasad komunikacji w urzędzie.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |