Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Zaoczne > Kielce > Studia I Stopnia - Zarządzanie Regionem i Usługami Publicznymi - Kielce - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie Regionem i Usługami Publicznymi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Regionem i Usługami Publicznymi - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Sylwetka absolwenta studiów I. stopnia kierunku ekonomia. Absolwent tego stopnia studiów jest przygotowywany do wykonywania zawodu ekonomisty. Staje się specjalistą posiadającym szeroką wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą: rozumienie procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w makro- i mikroskali, zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi oraz przeprowadzanie analizy ekonomicznej, wspierającej podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Wiedza ekonomiczna, którą nabywa absolwent tego kierunku, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalizacyjnych i specjalnościowych, jest uzupełniana o umiejętności praktyczne nabywane w trakcie obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych. Tytuł zawodowy licencjata potwierdza zakończenie studiów I. stopnia na kierunku ekonomia, wskazując na zdobytą wiedzę i umiejętności do pracy na stanowiskach operacyjnych lub pomocniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz instytucjach administracji publicznej a także wiedzę do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto daje podstawy do efektywnego i konkurencyjnego działania na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy, swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz umiejętnego wykorzystywania technologii informacyjnych. Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II. stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Zarządzanie regionem i usługami publicznymi - I stopień

  Kierunek: ekonomia studia I stopnia

  Specjalność: zarządzanie regionem i usługami publicznymi


  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY
  :filozofia, geografia ekonomiczna, historia gospodarcza, socjologia, języki obce, mikroekonomia, makroekonomia, encyklopedia prawa, prawo gospodarcze, marketing, statystyka, podstawy zarządzania, rachunkowość zarządcza, finanse, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie strategiczne, polityka ekonomiczna, prognozowanie i symulacje, polityka społeczna, historia myśli ekonomicznej, przedmioty specjalnościowe (w zależności od wybranej specjalności).

  Przedmioty specjalnościowe:

  • Nauka o państwie
  • Samorząd terytorialny
  • Zarządzanie usługami publicznymi
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo i postępowanie administracyjne
  • Programowanie rozwoju regionalnego
  • Ekorozwój regionów

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |