Studia I Stupnia - Kosmetologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stupnia - Kosmetologia - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  SYSLWETKA ABSOLWENTA Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata z zakresu kosmetologii. Absolwent studiów zawodowych na kierunku kosmetologia, dzięki uzyskanemu wykształceniu z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu złożonych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w dziedzinie pielęgnowania urody i powstrzymywania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do właściwego zaplanowania i świadomego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oraz podstawowych zabiegów leczniczych. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i odpowiednimi uregulowaniami prawnymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia w szczególności powinien: * nawiązywać pozytywne relacje z osobą zarejestrowaną programem zabiegów kosmetycznych, * umieć ustalić rodzaj zalecanego zabiegu kosmetycznego i stosowanego kosmetyku zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem, * poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, * prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego zastosowanie, * ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, * umieć zastosować metody stylizacji sylwetki poprzez ruch, * umieć doradzić korzystny dla pacjenta rodzaj aktywności ruchowej, * posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego, * posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii wytwarzania kosmetyków. Absolwent kosmetologii powinien być przygotowany do nawiązywania współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne) oraz kierowania i zarządzania procesami produkcji preparatów kosmetycznych a także uczestniczyć w systematycznym doskonaleniu poziomu zawodowego i wiedzy, poprzez podjęcie studiów podyplomowych, badań naukowych i zdobywaniu stopni naukowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kosmetologia

  Kierunek: kosmetologia

  studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) - stacjonarne i niestacjonarne

  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY:

  I rok
  technologia informacyjna, historia kosmetologii, biologia i genetyka, anatomia, chemia kosmetyczna, podstawy alergologii, psychologia, biochemia, doraźna pomoc przedmedyczna, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetyczne surowce naturalne, ziołolecznictwo, wizaż i stylizacja, marketing i zarządzanie


  II rok
  biofizyka, fizjologia i patofizjologia, mikrobiologia i immunologia, farmakologia, kosmetologia upiększająca, receptura kosmetyczna, dermatologia, diagnostyka laboratoryjna, histologia, aromaterapia, podstawy toksykologii, zajęcia fakultatywne


  III rok
  higiena, estetyka, zasady prawidłowego żywienia i dietetyka, materiałoznawstwo kosmetyczne, sensoryka i środki zapachowe, kosmetologia lecznicza, etyka zawodowa, fizjoterapia i masaż, prawo medyczne – elementy prawne własności intelektualnej, technologia form kosmetyku, zajęcia fakultatywne, seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Zdrowie i Medycyna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |