Studia I Stopnia - Komunikacja Społeczna i Media - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Komunikacja Społeczna i Media - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Sylwetka absolwenta: kierunek politologia adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w administracji samorządowej, państwowej, a także w instytucjach lub organizacjach pozarządowych, zajmujących się działalnością publiczną. Studia na politologii dają również doskonałe przygotowanie dla osób zainteresowanych przyszła karierą polityczną. Program studiów obejmuje przedmioty, które pozwalają lepiej zrozumieć i poznać mechanizmy funkcjonowania państwa, jego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego w ujęciu przyczynowo-skutkowym na tle toczących się procesów historycznych. Program studiów politologicznych w WSEiA oparty jest na założeniach programowych dla tych studiów określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co umożliwi ewentualną ich kontynuację także na innych uczelniach. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata i będą mogli podjąć pracę w administracji samorządowej, państwowej, a także w instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się działalnością publiczną.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA i MEDIA

  Kierunek: politologia

  Specjalność: komunikacja społeczna i media

  POZIOMY I SYSTEMY KSZTAŁCENIA na kierunku POLITOLOGIA
   
  Studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY: informatyka, statystyka, logika, język obcy, filozofia, socjologia ogólna, psychologia społeczna,  geografia polityczno-gospodarcza, ekonomia, historia powszechna XX w., historia Polski XX w., prawo międzynarodowe publiczne, historia doktryn politycznych, współczesna myśl społeczno-polityczna, wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce, teoria polityki, system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe stosunki kulturalne, współczesne systemy polityczne, polityka gospodarcza i społeczna, prawo wspólnotowe i integracja europejska, zarządzanie i komunikowanie społeczne, metodologia badań politologicznych,  przedmioty specjalnościowe (w zależności od wybranej specjalności)


  Przedmioty specjalnościowe m.in.:

      *

        teoria gatunków dziennikarskich
      *

        prawo prasowe
      *

        warsztat dziennikarza
      *

        komputer w redakcji
      *

        warsztat fotoreportera
      *

        język wypowiedzi dziennikarskiej
      *

        warsztat dziennikarza prasowego
      *

        warsztat dziennikarza radiowego
      *

        warsztat dziennikarza telewizyjnego
      *

        reklama i marketing w mediach
      *

        media a polityka i społeczeństwo
      *

        warsztat rzecznika prasowego

  Spodziewane zatrudnienie: media, administracja państwowa, samorządowa, organizacje pozarządowe w zakresie współpracy z mediami.

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |