Home > Studia I Stopnia > Komunikacja Społeczna > Zaoczne > Kielce > Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Kielce - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSU-Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Studia zawodowe na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna mają na celu przygotowanie studenta do pracy w lokalnych i środowiskowych środkach masowego przekazu. Postępujący w szybkim tempie rozwój się nowoczesnych technologii (internet, łączność cyfrowa i satelitarna) stawia przed przyszłym dziennikarzem nowe zadania i wyzwania-będzie on musiał zdobyć gruntowna wiedzę z tego zakresu, aby umiejętnie ją wykorzystać w codziennej praktyce.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  3-letnie studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne), najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna z Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Kształcenie będzie się odbywać w następujących specjalnościach:
  dziennikarstwo prasowe,
  dziennikarstwo radiowe,
  dziennikarstwo telewizyjne,
  public relations,
  rzecznik prasowy

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent kierunku powinien jednak przed wszystkim posiadać solidne wykształcenie ogólne, czemu służyć mają ujęte w planie studiów zajęcia z zakresu filozofii, socjologii, psychologii, literatury i innych przedmiotów z bloku kształcenia ogólnego. Zdobyta humanistyczna wiedza ogólna pozwoli bowiem absolwentom na rozwinięcie umiejętności samodzielnego, twórczego myślenia i właściwego zrozumienia praw, jakimi rządzi się otaczający świat, zasad funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, uwarunkowań politycznych i ekonomicznych oraz reguł komunikacji społecznej.
  Absolwent powinien umieć także samodzielnie zdobywać informacje, weryfikować je i rzetelnie przekazywać odbiorcom. Wyposażony w znajomość podstawowych zasad etyki dziennikarskiej, przyszły dziennikarz będzie potrafił przedstawiać rzeczywistość niezależnie od swych poglądów, relacjonować wydarzenia z różnych punktów widzenia, obiektywnie i odpowiedzialnie traktować odbiorcę informacji, pozostawiając mu prawo do jej oceny.
  Absolwent będzie także posiadał wiedzę kierunkową - pozna zasady funkcjonowania mediów w Polsce i na świecie, agencji prasowych, podstawy prawne zawodu dziennikarza, regulacje dotyczące mediów i prawa autorskiego.
  Niezmiernie istotne jest także poznanie zasad poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Rozwinięciu tych umiejętności służyć będą zajęcia z zakresu stylistyki i kultury języka, kultury żywego słowa, języka wypowiedzi prasowej. Wymienione przedmioty pozwolą absolwentowi na dynamiczne i zrozumiałe pisanie czy werbalne formułowanie informacji.
  Poznanie warsztatu pracy dziennikarza, gatunków dziennikarskich oraz praktyki zawodowe zapewnią absolwentowi konkretne umiejętności warsztatowe. Zajęcia prowadzone przez praktyków oraz samodzielnie wykonane zadania dziennikarskie pozwolą mu zastosować w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną.
  Trudno także wyobrazić sobie w obecnych czasach dziennikarza, który nie posiada znajomości języka obcego, albowiem brak umiejętności swobodnego komunikowania się w obcym języku uniemożliwia przepływ informacji i poruszanie się w świecie mediów. Stąd w planie studiów duży nacisk został położony na naukę języka angielskiego (450 godzin na studiach dziennych).
  Absolwent kierunku zostanie więc wyposażony w kwalifikacje zawodowe, które pozwolą mu sprawnie organizować system informacji z każdej dziedziny życia.
  Głównym celem kształcenia jest rzetelne przygotowanie warsztatowe. Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie nie tylko w istniejących lokalnych rozgłośniach radiowych (publicznych i komercyjnych), redakcjach różnorodnych gazet: miejskich, dzielnicowych czy środowiskowych (np. gminnych, samorządów terytorialnych i innych), lecz uruchamiać nowe, zgodne z zapotrzebowaniem, instytucje medialne. Ukończenie studiów na tym kierunku da absolwentowi kwalifikacje do podjęcia pracy również jako specjalisty od Public Relations (rzecznik prasowy w instytucjach państwowych i samorządowych oraz w biurach Public Relations).
  Studia na tym kierunku przygotują również do odpowiedzialnej roli rzecznika prasowego różnorodnych instytucji administracji państwowej i samorządowej, a także firm i przedsiębiorstw.
  Ofertę kształcenia kierujemy nie tylko do maturzystów, ale także do studentów innych kierunków Wyższej Szkoły Umiejętności oraz pracowników mediów-dziennikarzy, którzy nie posiadają właściwych kwalifikacji. Dziennikarzem nie powinna być osoba przypadkowa. Jest to zbyt odpowiedzialny zawód, a przywilej kształtowania opinii publicznej nie może należeć do nieprzygotowanych warsztatowo i merytorycznie ludzi.

   

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |