Studia I Stopnia - Bankowośc - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bankowośc - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Sylwetka absolwenta: absolwent wyposażony będzie w bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej, ponieważ program studiów umożliwia poznawanie różnych aspektów działalności gospodarczej zarówno w sferze mikro, jak i makroekonomicznej. Uzyska odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, a także do podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  POZIOMY I SYSTEMY KSZTAŁCENIA w ramach kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY
  : podstawy socjologii, historia gospodarcza, języki obce, mikroekonomia, makroekonomia, encyklopedia prawa, prawo gospodarcze, zastosowanie informatyki w naukach ekonomicznych, statystyka, podstawy zarządzania, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, podstawy ekonometrii, podstawy nauki o finansach, finanse publiczne, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, finanse samorządu terytorialnego, finanse międzynarodowe, bankowość, rynek kapitałowy i pieniężny, ubezpieczenia (gospodarcze i społeczne). zastosowanie matematyki w finansach i bankowości, zarządzanie ryzykiem, controlling w przedsiębiorstwie, przedmioty specjalnościowe (w zależności od wybranej specjalności)

  BANKOWOŚĆ

  Kierunek: finanse i rachunkowość

  Specjalność: bankowość


  Przedmioty specjalnościowe m.in.:

      *
        język obcy w biznesie
      *
        spółdzielczość  bankowa
      *
        arządzanie aktywami i pasywami banku
      *
        działalność depozytowa i kredytowa banku
      *
        prawo bankowe i dewizowe
      *
        organizacja i zarządzanie bankiem
      *
        ryzyko w działalności bankowej
      *
        rachunkowość bankowa
      *
        analiza komputerowa danych źródłowych
      *
        rewizja finansowa
      *
        nadzór bankowy
      *
        marketing bankowy
      *
        rozliczenia międzybankowe
      *
        analiza ekonomiczna banku

  Spodziewane zatrudnienie: w różnych instytucjach rynku finansowego: bankach komercyjnych, Oddziałach NBP, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.


Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |