Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Información

Bydgoska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 163.


Prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia na kierunkach Administracja, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Logistyka oraz Kosmetologia zapewniają studentom status wyższego wykształcenia zawodowego. Na kierunkach Administracja, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia i Kosmetologia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka tytuł zawodowy inżyniera.


Oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzi także studia podyplomowe i kursy oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych certyfikatów. Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości zatrudnia uznanych nauczycieli akademickich z niekwestionowanym dorobkiem naukowym. W uczelni prowadzą zajęcia między innymi naukowcy zatrudnieni w sądach, prokuraturze, izbach skarbowych czy służbach mundurowych.


Studia podyplomowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej są organizowane dla absolwentów uczelni posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Celem studiów jest podnoszenie posiadanych już kwalifikacji oraz zdobywanie nowych. Na każdym kierunku realizujemy program obejmujący wymogi i procedury stosowane w Unii Europejskiej.

Misją szkoły jest jak najlepsze przygotowanie studentów do kariery zawodowej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, kariery która rozpoczyna się już w murach naszej Uczelni. Robimy wszystko, aby dyplom ukończenia studiów był atutem a nie przeszkodą w kontynuacji nauki czy znalezieniu pracy w dobrej firmie lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Staramy się Wam w tym pomagać. WSIP to młoda Uczelnia, a młodość jest wielkim atutem, nie skażona złymi przyzwyczajeniami i skostniałą strukturą.

Podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki w szkole wyższej jest jedną z najważniejszych decyzji w Waszym życiu. Wybór uczelni i kierunku to początek Waszej kariery zawodowej lub jej kontynuacji bądź zmiany w kierunku wzmocnienia swojej pozycji zawodowej. To, czy wejdziecie na ścieżkę prowadzącą do sukcesu i zadowolenia zależy wyłącznie od Was. Pomożemy Wam to osiągnąć dzięki nowym kierunkom na miarę XXI wieku i studiom przygotowującym Was do wejścia na europejski rynek pracy.

Globalizacja i eurorynek to nowe wyzwania, ale również nowe możliwości kontynuowania nauki i wykorzystania zdobytej wiedzy dla budowania własnej kariery zawodowej. Polska jest krajem nierozerwalnie związanym z rynkiem europejskim. Dla naszej Uczelni jest to również wielkim wyzwaniem - kształcenie na miarę nowoczesnej wspólnej Europy. Naszą ofertę dydaktyczną ciągle dostosowujemy do realiów rynku i potrzeb pracodawców przez modyfikację i uzupełnianie programów nauczania i wprowadzania nowych specjalności. W tym roku z pełną odpowiedzialnością polecamy nowe kierunki na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji o charakterze międzynarodowym, współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi.  

Stawiamy przede wszystkim na jakość kształcenia, odpowiednio dobierając przedmioty i treści kształcenia oparte na najlepszych europejskich wzorcach, nie zapominając o przyjaznych warunkach studiowania - z nami nie będziesz sam. Jesteśmy pewni, że czas spędzony w naszej Uczelni będzie jednym z najlepszych okresów w Waszym życiu, który z uśmiechem będziecie wspominać. Jeśli tak się stanie, będzie to naszym wielkim sukcesem.

Jednak sama wiedza to nie wszystko. Celem nie jest sam Dyplom ukończenia studiów, celem jest nauczenie umiejętności praktycznego wykorzystywania nabytej wiedzy i rozwinięcie świadomości ciągłego doskonalenia się. Bardzo duże znaczenie ma rozwijanie zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów, łatwości nawiązywania kontaktów czy szybkiego podejmowania decyzji, czyli cech wysoko cenionych przez pracodawców. Kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie tych umiejętności.

Organizowane przez nas praktyki zawodowe są integralnym elementem systemu jak najszybszego wprowadzania studentów w realia życia zawodowego i nabywania praktycznego doświadczenia.

Życzę trafnego wyboru studiów, wielu sukcesów, radości i zadowolenia z podjętej decyzji.

prof. zw. dr hab. inż. Jan Mikołajczak
Rektor WSIP

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |