Home > Studia I Stopnia > Inżynieria > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Procesów Budowlanych - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Procesów Budowlanych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Procesów Budowlanych - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności inżynieria procesów budowlanych uzyskując tytuł inżyniera otrzymują podstawowe wykształcenie techniczne w zakresie technologii i konstrukcji budowlanych, utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych, organizacji i planowania budowy, oraz z produkcji materiałów budowlanych. Absolwent specjalności inżynieria procesów budowlanych uzyskując tytuł inżyniera, otrzymuje wykształcenie techniczne w zakresie technologii i konstrukcji budowlanych, utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych, organizacji i planowania budowy oraz z zakresu produkcji materiałów budowlanych. Wykształcenie inżynierskie pozwoli absolwentom tej specjalności podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, instytucjach obsługi budownictwa, firmach deweloperskich, biurach nieruchomości, urzędach samorządu terytorialnego. Nabyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom doradztwo i projektowanie w zakresie wyboru i realizacji inwestycji budowlano-technologicznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Studia pierwszego stopnia-inżynierskie  trwają 3,5 roku  (7 semestrów).


  Sylwetka absolwenta

  Absolwenci studiów zawodowych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Będą posiadać przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej,  podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich, a także w zakresie: rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów projektowania systemów zarządzania, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem  przedsiębiorstwa, a także formułowania problemów z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.
   

  Otrzymane wykształcenie inżynierskie pozwala absolwentom kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji podjąć pracę w organizacjach gospodarczych, firmach i  przedsiębiorstwach na stanowisku inżynier produkcji , instytucjach obsługi wyposażenia technicznego, firmach deweloperskich,  urzędach samorządu terytorialnego.  

  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, psychologia, infrastruktura w inżynierii produkcji.  

  Przedmioty podstawowe:
  matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro- i makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

  Przedmioty kierunkowe:
  zarządzanie, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżyniera, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

  Przedmioty specjalnościowe


     1. Mechanika teoretyczna

     2. Wytrzymałość materiałów

     3. Mechanika budowli

     4. Mechanika gruntów i fundamentowanie

     5. Budownictwo ogólne i fizyka budowli

     6. Konstrukcje betonowe

     7. Wyposażenie techniczne budynków

     8. Konstrukcje metalowe

     9. Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie

    10. Ekonomika budownictwa

    11. Normowanie i kosztorysowanie

    12. Technologia robót budowlanych

    13. Organizacja i planowanie budowy

Inne informacje związane z Inżynieria

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |