Architektura i Urbanistyka - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Architektura i Urbanistyka - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Poznasz przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Uzyskasz umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi - z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych - oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, a także znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz możesz pracować w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem - np w pracowniach (studiach) architektonicznych i urbanistycznych, biurach projektów budowlanych.

  Co będziesz studiował - na początek przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy malarstwa, rysunku i rzeźby, podstawy  technologii informacyjnej tj. technikiinformatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikamenedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku architektura i urbanistyka , a więc matematyka, geometria wykreślana oraz fizyka i mechanika budowli, a na koniec kierunkowe - z zakresu podstaw projektowania architektonicznego i urbanistycznego, historii architektury i urbanistyki, budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa, konstrukcji i instalacji budowlanych, sztuk plastycznych i technik warsztatowych, ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego, prawa w budownictwie oraz etyki zawodu architekta.

  Jak długo będziesz studiować - kierunek architektura i urbanistyka realizowany jest tylko na 3,5-letnich stacjonarnych studiach inżynierskich-architektonicznych. W roku 2010 zostanie utworzony II stopień, tj. studia magisterskie. Niezależnie od tego studia II stopnia możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTECH (dotyczy przede wszystkim politechnik) lub za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.

  Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - około 30% godzin spoza standardu masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału).

  Szczegółowe informacje i zasady przyjęć - n a kierunek architektura i urbanistyka znajdziesz na stronie wydziałowej http://wbis.utp.edu.pl

  Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki zawodowej nie krótszej niż 4 tygodnie.

  Prorektor czuwa! - kierunek architektura i urbanistyka uzyskał akceptację planów i programu studiów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich co oznacza, że spełnia standardy i wszelkie warunki wysokiej jakości kształcenia.

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |