Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Środowiska Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem GSW- Grudziądzka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Środowiska Pracy - Zaoczne - Grudziądz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów o specjalności „Inżynieria Środowiska Pracy” Grudziądzka Szkoła Wyższa uruchomiła kształcenie w tej specjalności.Studia te przygotowują studentów do współtworzenia i nadzorowania zintegrowanych systemów: zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania ochroną środowiska. Pozyskana wiedza i umiejętności pozwolą m.in. na uzyskanie najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy według standardów europejskich. Absolwenci uzyskają kompetencje umożliwiające pełnienie funkcji audytorów wewnętrznych w zakresie tych systemów (jakości, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska) zgodnie z wymaganiami stosownych norm krajowych i unijnych.Studia przygotują słuchacza do poddania się procedurze i uzyskania certyfikatu Kompetencji Personelu według europejskiej normy EN 45013:1993 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do:
  * absolwentów szkół średnich zainteresowanych mechaniką i budową maszyn oraz zagadnieniami jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska,
  * pracowników służby BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i instytucjach,
  * kandydatów na stanowiska specjalistów ds. jakości, ochrony środowiska i BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach,
  * osób związanych z systemem zarządzania jakością i ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach.
 • Tutuł uzyskany
  Tytuł Inżyniera Mechanika
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (inżynierskie)
  Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
  Specjalność: Inżynieria Środowiska Pracy


  Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN prowadzony jest według takich zasad, aby uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwiły absolwentowi rozwiązywanie problemów: projektowo - konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Studia przygotowują absolwenta do użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej. Duży zasób wiedzy podstawowej pozwoli mu na łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku.

  Przekazywana na studiach wiedza ukierunkowana jest nie tylko na wewnętrzne funkcje projektowania procesów produkcyjnych, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwem, lecz uwzględnia także otoczenie marketingowe tego systemu, w celu zapewnienia najkorzystniejszego dostosowania zakładu do zmieniających się wymagań rynkowych. Dzięki temu absolwent będzie przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach, a także może prowadzić własny warsztat lub fabrykę.

  Studia inżynierskie stanowią pierwszy stopień kształcenia i po ich ukończeniu absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach magisterskich lub podyplomowych, także uwzględniające wymagania wynikające z faktu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.
   
  Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów o specjalności „Inżynieria Środowiska Pracy” Grudziądzka Szkoła Wyższa uruchomiła kształcenie w tej specjalności.
  Studia te przygotowują studentów do współtworzenia i nadzorowania zintegrowanych systemów: zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania ochroną środowiska. Pozyskana wiedza i umiejętności pozwolą m.in. na uzyskanie najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy według standardów europejskich.

  Absolwenci uzyskają kompetencje umożliwiające pełnienie funkcji audytorów wewnętrznych w zakresie tych systemów (jakości, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska) zgodnie z wymaganiami stosownych norm krajowych i unijnych.
  Studia przygotują słuchacza do poddania się procedurze i uzyskania certyfikatu Kompetencji Personelu według europejskiej normy EN 45013:1993 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

  W programie, który w zakresie przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych jest wspólny ze specjalnością Inżynieria Produkcji przewidywane są następujące przedmioty specjalnościowe:
  • Techniczne bezpieczeństwo maszyn i urządzeń.
  • Inżynieria jakości i kontrola statystyczna.
  • Systemy zarządzania jakością.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym.
  • Fizjologia pracy i ratownictwo medyczne.
  • Ergonomia procesów pracy.
  • Zarządzanie środowiskiem.
  • Dydaktyka i szkolenie użytkowników systemów.
  W ramach tych przedmiotów studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie użytkowników systemów. Studia poza klasycznie rozumianymi umiejętnościami inżyniera mechanika-technologa, przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto, ich ukończenie ułatwi zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy jak i w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie BHP. Absolwenci specjalności Inżynieria Środowiska Pracy będą przygotowani do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotów ogólnotechnicznych: organizacji pracy, organizacji produkcji, jakości wytwarzania, bezpieczeństwa pracy, fizjologii i higieny pracy, kształtowania materialnego i społecznego środowiska pracy oraz przedmiotów z zakresu ergonomii i ochrony środowiska.

Inne informacje związane z Inżynieria

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |