Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Produkcji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem GSW- Grudziądzka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Produkcji - Zaoczne - Grudziądz - Kujawsko-Pomorskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia składają: * ankietę osobową, * świadectwo maturalne, * zaświadczenie lekarskie zezwalające na podjęcie studiów wyższych, * 4 zdjęcia, * kserokopię dowodu osobistego, * opłatę wpisową (w gotówce) w wysokosci ustalonej Zarządzeniem Kanclerza na dany rok akademicki
 • Tutuł uzyskany
  Tytuł Inzyniera Mechanika
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN prowadzony jest według takich zasad, aby uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwiły absolwentowi rozwiązywanie problemów: projektowo - konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Studia przygotowują absolwenta do użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej. Duży zasób wiedzy podstawowej pozwoli mu na łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku.
  Przekazywana na studiach wiedza ukierunkowana jest nie tylko na wewnętrzne funkcje projektowania procesów produkcyjnych, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwem, lecz uwzględnia także otoczenie marketingowe tego systemu, w celu zapewnienia najkorzystniejszego dostosowania zakładu do zmieniających się wymagań rynkowych. Dzięki temu absolwent będzie przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach, a także może prowadzić własny warsztat lub fabrykę.

  Dla realizowanej w GSW specjalności o nazwie inżynieria produkcji założyciele tej uczelni dokonali wielu starań, aby wyselekcjonowana kadra spełniała nie tylko formalne i merytoryczne wymagania wynikające z odpowiednich ustaw i rozporządzeń, lecz także stanowiła zintegrowany zespół gwarantujący realizację procesów dydaktycznych.
  Kadra ta, głównie wywodząca się z Politechniki Gdańskiej, w skład której wchodzą wybitni specjaliści teoretycy jak i praktycy o dużym doświadczeniu w rozwiązywaniu i wdrażaniu w przemyśle nowoczesnych problemów obejmujących inżynierię produkcji jest tak dobrana, aby zapewniona była jednolita i sprawna koncepcja kształcenia dostosowana do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości.

  Przedmioty wykształcenia ogólnego
  Język obcy - angielski, lub niemiecki.
  Socjologia.
  Elementy prawa pracy i BHP.
  Ekonomia i podstawy finansów.
  Komunikacja interpersonalna i zarządzanie personelem.

  Przedmioty podstawowe
  Matematyka.
  Fizyka zjawisk.
  Fizyka ciała stałego, cieczy i gazów.
  Mechanika techniczna.
  Drgania mechaniczne.
  Teoria mechanizmów i maszyn.
  Termodynamika.
  Chemia.
  Podstawy ergonomii
  Ekologia i inżynieria środowiska.
  Zarządzanie jakością.
  Elektronika i elektronika.
  Podstawy marketingu.
  Logistyka.
  Elementy teorii i techniki systemów.
  Podstawy informatyki, budowa, użytkowanie i programowanie komputerów, internet.
  Komputerowa symulacja i programowanie obliczeń inżynierskich.
  Ochrona własności intelektualnej.

  Przedmioty kierunkowe
  Wprowadzenie do metod realizacji.
  Materiałoznawstwo z obróbką cieplną.
  Wytrzymałość materiałów.
  Zapis konstrukcji z grafiką inżynierską.
  Podstawy konstrukcji maszyn.
  Podstawy hydrauliki i pneumatyki.
  Podstawy automatyki.
  Podstawy robotyki.
  Metrologia.
  Odlewnictwo i obróbka plastyczna i spawalnictwo.
  Przetwórstwo tworzyw sztucznych.
  Obróbka skrawaniem i erozyjna.
  Obrabiarki i systemy produkcyjne.
  Technologia maszyn.
  Projektowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych.
  Projektowanie maszyn i urządzeń technologicznych.
  Organizacja i zarządzanie.

  Przedmioty specjalnościowe
  Inżynieria systemów produkcyjnych.
  Inżynieria jakości i kontrola statystyczna.
  Podstawy eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń.
  Integracja wytwarzania i rynku.
  Komputerowo wspomagane projektowanie procesów produkcyjnych.

Inne informacje związane z Inżynieria Produkcji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |