Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Produkcji > Dzienne > Bydgoszcz > Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Studia Inżynierskie - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Studia Inżynierskie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Studia Inżynierskie - Dzienne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Praktyki
  Jak długo będziesz studiować - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji realizowany jest na 3,5-letnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTAR (dotyczy uczelni rolniczych) lub MOSTECH (w politechnikach) albo za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.
 • Szczegółowe informacje
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz kwalifikacje łącząc wiedzę w  zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania. Połączenie dwóch obszarów wiedzy zapewnia pozyskanie umiejętności inżynierskich i menedżerskich - do rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; kierowania organizacjami, obiektami i systemami, doborem i doskonaleniem personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem, marketingiem i  logistyką; zarządzania inwestycjami rzeczowymi i finansowymi; rozwoju transferu technologii i innowacyjności. Będziesz przygotowany do projektowania zarządzania procesami produkcyjnymi, projektami technologicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi; wdrażania  nowoczesnych rozwiązań technicznych i zarządczych; planowania i koordynowania prac badawczych i rozwojowych (zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych) oraz do udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.  Zapewniamy wiedzę ogólną - masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,  stosujących wybrany zakres inżynierii produkcji; jednostkach projektowych i doradczych; w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

  Nie jesteś pierwszy i zapewne nie ostatni - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - nowa oferta Wydziału Zarządzania powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie, jakie ma Uczelnia w kształceniu inżynierskim i ekonomicznym. Tymczasowa siedziba Wydziału Zarządzania mieści się przy Al. prof. S. Kaliskiego w Fordonie, docelowa - przy ul. Kordeckiego 20 w śródmieściu Bydgoszczy. Pierwszy studenci rozpoczęli studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2008/2009. Wykorzystaj szansę i bądź jednym z pierwszych absolwentów tego kierunku.

  Co będziesz studiował - na pierwszych semestrach spotkasz się z przedmiotami humanistycznymi oraz dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Czterosemestralny kurs języka obcego pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności i zadbać o ich potwierdzenie odpowiednimi certyfikatami. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjnych, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc. W bloku przedmiotów podstawowych dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdują się matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro i makroekonomia, prawo gospodarcze, marketing,  ekologia i zarządzanie środowiskowe. Kształcenie kierunkowe obejmuje treści, które zapewnią wiedzę o najważniejszych procesach inżynierskich i zarządczych - poznasz  zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistykę w przedsiębiorstwie, nauki o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafikę inżynierską, procesy produkcyjne, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, metrologię oraz informatykę i metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

  Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - oferujemy studia, które spełniają polskie i europejskie standardy kształcenia inżynierów; około 30% godzin możesz wybrać sam, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i  przyszłą pracą zawodową.

  Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki nie krótszej niż 4 tygodnie.

  Prorektor czuwa! - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji uzyskał akceptację planów i programu studiów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich co oznacza, że spełnia standardy i wszelkie warunki wysokiej jakości kształcenia.

Inne informacje związane z Inżynieria Produkcji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |