Studia I Stopnia - Komputerowe Systemy Wspomagania i Projektowania Produkcji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Komputerowe Systemy Wspomagania i Projektowania Produkcji - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Koncepcja kształcenia podporządkowana jest głównemu celowi studiów, jakim jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i ukształtowanie umiejętności. Student nabywa wiedzę niezbędną do stosowania, rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i systemowych w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach produkcyjnych, co umożliwi mu szeroki zakres wiedzy zdobytej podczas studiów. Studia trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kształcenie odbywać się będzie poprzez uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych oraz ćwiczeniach audytoryjnych, poprzez przygotowywania projektów a także poprzez praktyki zawodowe. Podstawowym celem kształcenia studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku „mechatronika” jest przygotowanie kadry, która jest w stanie stosować wiedzę z zakresu automatyki, robotyki, mechaniki, elektrotechniki, elektroniki oraz informatyki w przypadku szybko zmieniających się technik i technologii, pociągających za sobą bardzo dynamiczne zmiany w podejściu do projektowania i eksploatacji urządzeń technicznych. Uzupełnieniem tej wiedzy będzie poznanie przynajmniej dwóch języków obcych, co ułatwi absolwentom tego kierunku podjęcia pracy poza granicami Polski. Podczas odbywania studiów zapozna się z takimi obszarami nauki, jak: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn. Wiedza interdyscyplinarna z zakresu mechatroniki połączona z wiedzą o gospodarce wolnorynkowej, pozwoli w przyszłej praktyce zawodowej na świadome wykorzystywanie możliwości nowoczesnych technologii we wspieraniu procesów technologicznych i organizacyjnych przedsiębiorstw. Student zdobywa praktyczne umiejętności biegłego posługiwania się: sprzętem informatycznym, sprzętem kontrolno-pomiarowym, urządzeniami sterującymi procesami dla odpowiednich elektrycznych i elektronicznych układów wykonawczych, oprogramowaniem wspierającym produkcję na wszystkich jej etapach.
 • Praktyki
  Praktyki zawodowe (II rok – 15 dni, III rok – 15 dni, IV rok –10 dni); Wyjazdy studyjne 1- 3 dni (krajowe i zagraniczne).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły* Przedmioty kwalifikacyjne: - język obcy, informatyka lub fizyka, matematyka lub podstawy przedsiębiorczoś
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Sylwetka absolwenta

  Student uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności obsługi sprzętu mechanicznego, informatycznego, elektrycznego, elektronicznego, optoelektronicznego na etapie jego eksploatacji oraz przygotowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek sterowanych komputerowo. Poza tym absolwent musi wykazać się umiejętnością: projektowania urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, tworzenie aplikacji dla urządzeń sterujących, budowaniem urządzeń kontrolno-pomiarowych fizycznych jak i wirtualnych, przygotowaniem stanowiska pracy dla projektanta procesów technologicznych, kontrolera zgodności produktu z wymogami produkcyjnymi.
  W szczególności umiejętności absolwenta będą obejmowały:

  • projektowanie i konstruowanie urządzeń mechanicznych,
  • posługiwanie się narzędziami kontrolno-pomiarowymi klasycznymi i wirtualnymi,
  • programowanie i obsługiwanie obrabiarek,
  • rozpoznawanie i diagnozowanie podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych,
  • rozwiązywanie problemów projektowo-eksploatacyjnych elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych układów sterowania,
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach technologicznych, w tym CAD, CAM, CNC, LabView, itd.,
  • tworzenie oprogramowania wspomagającego produkcję i eksploatację systemów mechatronicznych tj. baz danych, technologii internetowych, sieci komputerowych i teleinformatycznych,
  • tworzenie komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych, systemów sterowania i systemów wykonawczych oraz ich obsługa.

  Program studiów


  Przedmioty ogólne – 375 godzin w tym:

  1. dwa języki obce,
  2. technologie informacyjne,
  3. wychowanie fizyczne,
  4. przedmioty humanistyczne.

  Przedmioty podstawowe – 480 godzin w tym:

  1. algebra liniowa,
  2. analiza matematyczna,
  3. fizyka,
  4. matematyka dyskretna,
  5. materiałoznawstwo,
  6. podstawy automatyki,
  7. robotyka,
  8. teoria sterowania.

   

  Przedmioty kierunkowe – 1155 godzin w tym:

  1. algorytmy i struktury danych;
  2. architektura systemu komputerowego;
  3. inżynieria wytwarzania;
  4. komputerowe wspomaganie w mechatronice;
  5. maszyny elektryczne;
  6. mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów;
  7. metrologia techniczna i systemy pomiarowe;
  8. nowoczesne materiały w technice;
  9. podstawy eksploatacji maszyn;
  10. podstawy elektroniki i elektrotechniki;
  11. podstawy konstrukcji maszyn;
  12. podstawy zarządzania;
  13. pracownia metrologiczna;
  14. programowanie obiektowe;
  15. sieci komputerowe i aplikacje w mechatronice;
  16. systemy operacyjne;
  17. sztuczna inteligencja;
  18. techniki multimedialne;
  19. technologie układów mechatronicznych;
  20. teoria drgań;
  21. ergonomia i bezpieczeństwo pracy;
  22. grafika inżynierska.

  Przedmioty specjalnościowe

  1. biotribologia;
  2. nanotechnologia;
  3. projekt;
  4. pracownia dyplomowa;
  5. seminarium dyplomowe;
  6. adaptacyjne metody projektowania inżynierskiego;
  7. wykład monograficzny;
  8. obrabiarki sterowane numerycznie;
  9. komputerowe wspomaganie projektowania maszyn;
  10. modelowanie i symulacja układów mechatronicznych;
  11. projektowanie procesów technologicznych;
  12. bazy danych;
  13. komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów;
  14. komputerowe wspomaganie projektowania procesów; technologicznych;
  15. inżynieria oprogramowania;
  16. rozproszone bazy danych.

   


Inne informacje związane z Inżynieria i Technologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |