Home > Studia I Stopnia > Budownictwo > Bydgoszcz > Budownictwo - Studia Inżynierskie - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Budownictwo - Studia Inżynierskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Budownictwo - Studia Inżynierskie - W ciągu tygodnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Praktyki
  Jak długo będziesz studiować - kierunek budownictwo realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTAR (dotyczy byłych uczelni rolniczych w których realizowany jest kierunek budownictwo) lub MOSTECH (dotyczy politechnik) lub za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.
 • Szczegółowe informacje
  Czego możesz się nauczyć - będziesz specjalistą w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Zdobędziesz umiejętność projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami ludzkimi i firmą budowlaną, a także dotycząca wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Zdobędziesz umiejętności kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych i organizowania produkcji elementów budowlanych. Głębszą wiedzę uzyskasz na realizowanych specjalnościach. Masz szansę poznać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu budownictwa. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu budownictwa możesz pracować w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, w przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą, np. w: EBUD-PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUDOPOL" S.A. w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kobylarni, Firma Budownictwa Komunikacyjnego i Przemysłowego "Gotowski" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Biuro Projektów "BIPROKABEL" w Bydgoszczy, "BUDLEX" Sp. z o.o. w Toruniu itp. Możesz też założyć własną firmę.

  Nie jesteś pierwszy i zapewne nie ostatni - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którego siedziba znajduje się Fordonie, przy Al. prof. S. Kaliskiego prowadzi kierunek budownictwo od 1967 roku; liczba absolwentów zbliża się do 4000.

  Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku budownictwo, a więc matematyka, fizyka, chemia, geologia, mechanika teoretyczna, metody obliczeniowe, a na koniec kierunkowe z zakresu geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, geodezji, materiałów budowlanych, wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, budownictwa ogólnego, mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji betonowych i metalowych, instalacji budowlanych, budownictwa komunikacyjnego, fizyki budowli, hydrauliki i hydrologii, organizacji produkcji budowlanej, technologii robót budowlanych oraz kierowania procesem inwestycyjnym i ekonomiki budownictwa.

  Specjalności, specjalności, specjalności - szukasz czegoś więcej?. Od V semestru studiów stacjonarnych możesz wybrać jedną spośród trzech specjalności:  drogi, ulice i lotniska lub konstrukcje budowlane i inżynierskie lub technologia i organizacja budownictwa . Na studiach niestacjonarnych masz do wyboru:  budowę i eksploatację autostrad lub konstrukcje budowlane i inżynierskie lub technologię i organizację budownictwa . Specjalność jest uruchamiana, jeżeli przynajmniej 25 studentów zadeklaruje jej wybór.

  Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - około 30% godzin spoza standardu masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału).
  Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia dwóch praktyk - 4 tygodniowej zawodowej (także za granicą) oraz 4 tygodniowej przeddyplomowej - często w miejscu realizacji pracy dyplomowej.

  PKA czuwa! - kierunek budownictwo posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej gwarantującą wysoką jakość kształcenia.

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |