Studia I Stopnia - Fizjoterapia z Podstawami Osteopatii - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie - Co potrafi fizjoterapeuta - Kursy osteopatii - I1401

Home>Studia I Stopnia>Fizjoterapia>Zaoczne>Bydgoszcz>Studia I Stopnia - Fizjoterapia z Podstawami Osteopatii - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie
 
Studia I Stopnia - Fizjoterapia z Podstawami Osteopatii - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Studia I Stopnia - Fizjoterapia z Podstawami Osteopatii - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Zdjęcia: BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa:
BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie Centrum Obraz
BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie Centrum Obraz
PoprzedniePoprzednie
NastępneNastępne
BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie Centrum Obraz
Obraz BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie Centrum
Centrum BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie
Obraz Centrum BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie
Glosarium
  • Co potrafi fizjoterapeuta
  • Fizjoterapia kursy osteopatii
  • Fizjoterapia z podstawami osteopatii co to
  • Kursy osteopatii
  • Podstawy osteopatii bydgoszcz
  • Studia osteopatii
Studia I Stopnia - Fizjoterapia z Podstawami Osteopatii - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Cel:
Kładzie nacisk na strukturalną integralność organizmu człowieka. Zapoznanie ze specyfiką zabiegów osteopatycznych, podstawy osteopatii, podstawy terapii naturalnych- naturopatia, biomechanika, osteopatia kliniczna, terapia i diagnostyka manualna schorzeń układu kostno-stawowego, tkanek miękkich i narządów wewnętrznych, techniki badania i terapii chorób stawów i tkanek miękkich, zabiegi łagodzące dolegliwości bólowe. Zabiegi przywracające prawidłowe krążenie i znoszące napięcie mięśni, poprawiające funkcjonowanie stawów i układu nerwowego. Rozwijanie umiejętności przeprowadzania zabiegów manualnych, przywracania ruchomości w stawach, dokonywania oceny postawy ciała i funkcjonowania organizmu z punktu widzenia biomechaniki.
Profil słuchacza / Wymogi:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskiePDF zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. dla kierunku fizjoterapia wymagane jest zaświadczenie lekarskiePDF wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania są wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez uczelnię. Po przedłożeniu w Biurze Rekrutacji dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzymuje skierowanie. Badania przeprowadzane są nieodpłatnie w SP ZOS Obwód Lecznictwa przy ul. Dworcowej 63 w Bydgoszczy, tel. 052/518 34 64. 7. kandydaci na kierunki fizjoterapia zobowiązani są dołączyć do dokumentów podpisane oświadczenie, * oświadczenie dla kierunku fizjoterpia 8. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 9. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Fizjoterapia z Podstawami Osteopatii

Czas trwania - 7 semestrów (3,5 lata)

Po co studiować fizjoterapię ?


Fizjoterapia to dział medycyny wykorzystujący naturalne, fizykalne metody i bodźce lecznicze w profilaktyce zdrowotnej, leczeniu chorób i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Główne działy fizjoterapii to kinezyterapia, balneoterapia, hydroterapia, aerozoloterapia, masaże, fizykoterapia (obejmująca stosowanie różnych form energii - elektroterapię, magnetoterapię, światłoterapię, termoterapię, laseroterapię). Fizjoterapeuta to specjalista, który dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom nabytym w trakcie studiów, potrafi kształtować  i podtrzymywać sprawność i wydolność organizmu osób w różnym wieku. Potrafi zapobiegać powstawaniu schorzeń, uczestniczy w procesie leczenia i przywracania utraconej sprawności i wydolności organizmu.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne dla wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych w terapii, profilaktyce i rehabilitacji zgodnie z lekarskimi wskazaniami i przeciwwskazaniami do wykonywania poszczególnych zabiegów mając zawsze na uwadze indywidualne podejście do pacjenta, które nabywa w trakcie zajęć z psychologii i pedagogiki. Potrafi kształtować zachowania prozdrowotne i prowadzić zajęcia grupowe, sportowe i rekreacyjne, organizować pracę i zaplanować zajęcia oraz udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Duże znaczenie ma nauka umiejętności komunikowania się i dialogu z pacjentami. Praktyki w uznanych ośrodkach, szpitalach i klinikach ułatwią wejście na ścieżkę kariery zawodowej. 

Możliwości zatrudnienia: Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako fizjoterapeuta w placówkach różnego typu w kraju i za granicą, między innymi w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach, poradniach, gabinetach i placówkach rehabilitacyjnych, sanatoriach i ośrodkach odnowy biologicznej, placówkach oświatowych czy ośrodkach sportowych. Dzięki położenia nacisku na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym może podejmować pracę w wybranych krajach Unii Europejskiej. Godnym podkreślenia jest fakt szybkiego wzrostu zapotrzebowania na specjalistów z zakresu fizjoterapii.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia obejmuje kształcenie z przedmiotów ogólnych (m.in. język angielski, technologię informacyjną), przedmiotów podstawowych (m.in. anatomię, biologię medyczną, fizjologię, biochemię, biofizykę, biomechanikę kliniczną, kinezjologię, psychologię, podstawy żywienia człowieka, epidemiologię), przedmiotów kierunkowych (m.in. kinezyterapię, terapię manualną, fizykoterapię, masaż leczniczy, fizjoterapię w zakresie; chorób wewnętrznych, dysfunkcji narządów ruchu, pediatrii, chirurgii, pulmonologii i otolaryngologii, ginekologii i położnictwa, geriatrii, intensywnej terapii, psychiatrii, neonatologii, neurologii, neurochirurgii, kardiologii i kardiochirurgii oraz balneologię z hydroterapią).

W trakcie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w ośrodkach lecznictwa uzdrowiskowego, centrach rehabilitacji, klinicznych i szpitalnych oddziałach rehabilitacji.
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Fizjoterapia: