Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Hotelach i Restauracjach - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Hotelach i Restauracjach - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Świecie - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Organizujemy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
  • pracodawców (prezesi, dyrektorzy)
  • kierujących pracownikami (kierownicy, menadżerowie wszystkich działów)
  • pracowników administracyjno-biurowych (pracownicy recepcji, działu marketingu)
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (kucharze, kelnerzy, pracownicy służby pięter)
  Każde szkolenie realizujemy w oparciu o szczegółowy program opracowany z uwzględnieniem rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników.

  Szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzamy w formie instruktażu i wykładu, natomiast pracodawcom, osobom kierującym oraz pracownikom administracyjno-biurowym proponujemy kurs stacjonarny lub samokształcenie kierowane.

  Każdy uczestnik szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymuje płytę CD zawierającą skrypt szkoleniowy, zbiór przepisów prawnych, zestawy pytań kontrolnych oraz wykaz stron i portali internetowych poświęconych tematyce ochrony pracy. Po zapoznaniu się z przekazanym materiałem uczestnicy przystępują do egzaminu testowego. Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy mają ponadto możliwość telefonicznych konsultacji z wykładowcą problematyki bhp.

Inne informacje związane z bhp

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |