Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem wypełnia lukę między informatyką teoretyczną a stosowaną, koncentrując się na zastosowaniu systemów informatycznych do usprawnienia procesów biznesowych. Kładzie nacisk na rozwijanie kreatywności i innowacyjne myślenie, a więc rozwija cechy niezbędne dla projektowania systemów czy aplikacji biznesowych, ich wykorzystywania i obsługi. Absolwent (uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera) potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie informatyczne do zarządzania firmą( jak sprzęt, sieci i języki programowania) zarządzać informacjami, przeprowadzać informatyzację firmy, wdrażać systemy wspomagania decyzji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
  Studia pierwszego stopnia-inżynierskie  trwają 3,5 roku  (7 semestrów).

  Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem wypełnia lukę między informatyką teoretyczną a stosowaną, koncentrując się na zastosowaniu systemów informatycznych do usprawnienia procesów biznesowych. Kładzie nacisk na rozwijanie kreatywności i innowacyjne myślenie, a więc rozwija cechy niezbędne dla projektowania systemów czy aplikacji biznesowych, ich wykorzystywania i obsługi. Absolwent potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie informatyczne do zarządzania firmą, jak sprzęt, sieci i języki programowania, zarządzać informacjami, przeprowadzać informatyzację firmy, wdrażać systemy wspomagania decyzji. Potrafi zarządzać zasobami informacyjnymi firmy i przepływem informacji i danych. Potrafi konfigurować bazy danych i aplikacje komercyjne odpowiednio do potrzeb firmy. Posada umiejętności graficznego prezentowania danych i informacji oraz wykorzystywać metody ilościowe i analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sposób kosztowo efektywny dokonać wyboru systemu, zorganizować i kierować zespołem zadaniowym, współpracować z firmami informatycznymi i doradczymi. Posiada unikalną umiejętność łączenia wiedzy z zakresu zarządzania z wiedzą z dziedziny informatyki stosowanej.


  Możliwości zatrudnienia: Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w firmach wdrażających lub projektujących systemy informacyjne dla obsługi przedsiębiorstw na stanowiskach kierowniczych, jako specjaliści lub doradcy.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwenci studiów zawodowych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Będą posiadać przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej,  podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich, a także w zakresie: rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów projektowania systemów zarządzania, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem  przedsiębiorstwa, a także formułowania problemów z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.
   

  Otrzymane wykształcenie inżynierskie pozwala absolwentom kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji podjąć pracę w organizacjach gospodarczych, firmach i  przedsiębiorstwach na stanowisku inżynier produkcji , instytucjach obsługi wyposażenia technicznego, firmach deweloperskich,  urzędach samorządu terytorialnego. 

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, psychologia, infrastruktura w inżynierii produkcji. 

  Przedmioty podstawowe: matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro- i makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

  Przedmioty kierunkowe: zarządzanie, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżyniera, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

  Przedmioty specjalnościowe


     1. Projektowanie procesów

     2. Podstawy telekomunikacji

     3. Prognozowanie i symulacje

     4. Logistyka w procesach produkcji

     5. Zarządzanie innowacjami

     6. Komunikacja i techniki negocjacji

     7. Sieci komputerowe

     8. Bazy danych

     9. Inżynieria systemów

    10. Programowanie komputerów

    11. Systemy informacyjne

    12. Bezpieczeństwo danych

    13. Logika

    


    

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |