Studia I Stopnia - Teleinformatyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Teleinformatyka - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Na studiach inżynierskich na specjalności "teleinformatyka" student uzyska wiedzę w zakresie technologii informatycznych i architektury komputerów, elektronicznych układów analogowych i cyfrowych oraz podstaw teleinformatyki i telekomunikacji. Student będzie miał również możliwość poznania praktycznych narzędzi informatycznych, w tym języków programowania, architektury lokalnych oraz rozległych sieci komputerowych, projektowania oraz tworzenia rozproszonych systemów teleinformatycznych, administrowania i zarządzania systemami informatycznymi dla obsługi małych i średnich firm, czy wreszcie zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych przedsiębiorstw.
 • Praktyki
  Studenci kierunku "informatyka" zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych (3 tygodnie na pierwszym roku i 3 tygodnie na drugim roku). Praktyki odbywać się będą w przedsiębiorstwach i urzędach publicznych, bankach i instytucjach finansowych, portalach internetowych, sklepach komputerowych, drukarniach cyfrowych, firmach teleinformatycznych, u operatorów sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej itp. Studenci odbywają fakultatywnie praktyki i staże w przedsiębiorstwach i instytucjach międzynarodowych w kraju i zagranicą, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programów międzynarodowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku INFORMATYKA specjalność: Teleinformatyka - język obcy - informatyka lub fizyka - matematyka lub podstawy przedsiębiorczości
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Sylwetka absolwenta


  Studia na tym kierunku są studiami zawodowymi, o ściśle praktycznym wymiarze.
  Przygotowują fachowców, którzy są w stanie stosować wiedzę z zakresu informatyki w obszarze szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Student nabywa wiedzę niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

  Miejsca pracy, które czekają na absolwenta kierunku "informatyka i ekonometria" na specjalności "teleinformatyka", to:
  . projektant sieci informatycznych i teleinformatycznych,
  . administrator małej i średniej wielkości systemów informatycznych,
  . pracownik działu wparcia technicznego,
  . pracownik firm oferujących dostęp do Internetu,
  . pracownik firm oferujących usługi upowszechniania nowych treści lub usług ASP (Application Service Provider) w sieci Internet,
  . administrator baz danych,
  . programista,
  . konsultant w firmach doradczych, zajmujący się prognozowaniem zmian w takich branżach jak teleinformatyka, czy media internetowe.


  Program studiów


  WYBRANE PRZEDMIOTY:
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  Język angielski
  Psychologia
  Socjologia
  Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Algebra liniowa
  Wstęp do informatyki
  Analiza matematyczna
  Rachunek prawdopodobieństwa
  Statystyka opisowa
  Prawo gospodarcze
  Finanse przedsiębiorstw
  Fizyka
  Programowanie strukturalne
  Podstawy zarządzania
  Rachunkowość
  Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  Bazy danych
  Sieci komputerowe
  Statystyka matematyczna
  Analiza systemów informatycznych
  Ekonometria
  Badania operacyjne
  Ekonometria finansowa
  Projektowanie systemów informatycznych
  Prognozowanie gospodarcze
  Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych

  Przedmioty specjalnościowe:
  Architektura systemów komputerowych
  Systemy operacyjne
  Podstawy telekomunikacji
  Struktury danych i programowanie obiektowe
  Teoria obwodów i sygnałów
  Podstawy metrologii
  Wybrane działy matematyki
  Układy analogowe
  Układy cyfrowe
  Technologie internetowe
  Systemy mikroprocesorowe
  Bezprzewodowe systemy komputerowe
  Sieci szerokopasmowe i techniki multimedialne
  Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
  Rozproszone bazy danych
  Urządzenia sieciowe
  Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  Metodologia projektowania inżynierskiego
  Wykład monograficzny
  Pracownia dyplomowa
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |