Home > Kursy i Szkolenia > Informatyka > Wieczorowe > Toruń > Akademia CISCO - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

Akademia CISCO - Wieczorowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Akademia CISCO - Wieczorowe - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Cele programu Cisco Networking Academy Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii. Tempo zmian stanowi wyzwanie dla wielu instytucji. Eksplozja technologiczna oznacza, że wiele instytucji na świecie już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr. Tylko w Polsce w najbliższych trzech latach 39% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nie obsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 200 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szansę na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr. Mamy nadzieję, że także w Polsce program Cisco Networking Academy wpłynie na rozwój gospodarki internetowej, zwiększy tempo i zakres stosowania nowoczesnych technologii, przyczyni się do restrukturyzacji rynku pracy. Program CNA ma strukturę hierarchiczną. Na najwyższym piętrze występują centra treningowe akademii CISCO (CATC), które szkolą i certyfikują instruktorów akademii regionalnych zapewniając jednakowy poziom kompetencji akademii. Akademie regionalne szkolą instruktorów akademii lokalnych, wspomagają też akademie lokalne w rozwiązywaniu problemów. Akademie lokalne prowadzą zajęcia dydaktyczne. W naszym regionie rolę akademii regionalnej pełni UMK, zaś WSB jest jedną z około 10 akademii lokalnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagania Wiedza i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia szkoleń CCNA w Akademii Cisco obejmują: * podstawy obsługi komputera * podstawy z matematyki i fizyki z zakresu szkoły średniej * umiejętność rozumienia angielskich tekstów technicznych (materiały szkoleniowe w języku angielskim)
 • Szczegółowe informacje
  Akademia CISCO

  Program nauczania
  Semestr I:  Network Fundamentals

  1. Living in a Network-Centric World
  2. Communicating over the Network
  3. Application Layer Functionality and Protocols
  4. OSI Transport Layer
  5. OSI Network Layer
  6. Addressing the Network – IPv4
  7. Data Link Layer
  8. OSI Physical Layer
  9. Ethernet
  10. Planning and Cabling Networks
  11. Configuring and Testing Your Network


  Semestr II:  Routing Protocols and Concepts

  1. Introduction to Routing and Packet Forwarding
  2. Static Routing
  3. Introduction to Dynamic Routing Protocols
  4. Distance Vector Routing Protocols
  5. RIP version 1
  6. VLSM and CIDR
  7. RIPv2
  8. The Routing Table: A Closer Look
  9. EIGRP
  10. Link-State Routing Protocols
  11. OSPF

  Semestr III: LAN Switching and Wireless

  1. LAN Design
  2. Basic Switch Concepts and Configuration
  3. VLANs
  4. VTP
  5. STP
  6. Inter-VLAN Routing
  7. Basic Wireless Concepts and Configuration


  Semestr IV: Accessing the WAN

  1. Introduction to WANs
  2. PPP
  3. Frame Relay
  4. Network Security
  5. ACLa
  6. Teleworker Services
  7. IP Addressing Services
  8. Network Troubleshooting

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |