Studia I Stopnia - Informatyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Kulutry Społecznej i Medialnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka - Zaoczne - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Proponujemy 3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia informatyczne na specjalnościach techniki multimedialne, grafika komputerowa zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera informatyka. Informatyka w WSKSiM to studia realizowane w sposób przyjazny studentom. To znakomita kadra naukowa złożona ze specjalistów z czołowych uczelni krajowych oraz doskonale wyposażone w sprzęt i oprogramowanie pracownie informatyczne.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcie na studia Kandydaci "z nową maturą" przyjmowani są na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z matematyki. Kandydaci "ze starą maturą" i osoby, które nie zdawały egzaminu maturalnego z matematyki przyjmowani są na podstawie wyników z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz rozmowy rekrutacyjnej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów na kierunku informatyka:

  Program studiów zawiera cztery grupy przedmiotów:

     1. ogólne
     2. podstawowe
     3. kierunkowe
     4. specjalnościowe

  W grupie przedmiotów ogólnych przewidziano na studiach stacjonarnych:

     1. Język obcy (j. angielski)
     2. Podstawy filozofii
     3. Pedagogika mass mediów
     4. Etyka
     5. Wstęp do nauki o komunikowaniu
     6. Wychowanie fizyczne

  W grupie przedmiotów ogólnych przewidziano na studiach niestacjonarnych:

     1. Język obcy (j. angielski)
     2. Podstawy filozofii
     3. Pedagogika mass mediów
     4. Etyka

  W grupie przedmiotów podstawowych przewidziano przedmioty:

     1. Algebra liniowa z geometrią analityczną
     2. Analiza matematyczna
     3. Podstawy logiki i teorii mnogości
     4. Matematyka dyskretna
     5. Metody probabilistyczne
     6. Fizyka
     7. Wstęp do informatyki
     8. Podstawy elektroniki i miernictwa
     9. Podstawy automatyki i robotyki
    10. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

  W grupie przedmiotów kierunkowych uwzględniono następujące przedmioty:

     1. Algorytmy i struktury danych
     2. Architektura komputerów
     3. Bazy danych
     4. Podstawy inżynierii oprogramowania
     5. Podstawy sztucznej inteligencji
     6. Podstawy programowania
     7. Programowanie obiektowe
     8. Programowanie w środowiskach graficznych
     9. Programowanie rozproszone
    10. Projekt z metod programowania
    11. Sieci komputerowe i teleinformatyczne
    12. Systemy operacyjne
    13. Podstawy informatyki
    14. Seminarium dyplomowe
    15. Systemy czasu rzeczywistego
    16. Metody numeryczne
    17. Technologie internetowe
    18. Oprogramowanie użytkowe
    19. Komunikacja człowiek-komputer
    20. Podstawy grafiki komputerowej i wizualizacji
    21. Zagadnienia prawne i etyczne w Informatyce
    22. Projekt grupowy

  W grupie przedmiotów specjalnościowych na specjalności "TECHNIKI MULTIMEDIALNE" położono duży nacisk na aktualne potrzeby związane z zawodem informatyka pracującego w szeroko pojętym obszarze multimediów. Przedmioty realizowane w ramach specjalności to:

     1. Zaawansowane metody grafiki komputerowej
     2. Metody kompresji i przesyłania danych
     3. Rendering i modelowanie geometryczne
     4. Grafika prezentacyjna i DTP
     5. Projektowanie systemów multimedialnych
     6. Wizualizacja i animacja komputerowa
     7. Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
     8. Modelowanie i symulacja komputerowa
     9. Programowanie aplikacji multimedialnych
    10. Wykład monograficzny

  W grupie przedmiotów specjalnościowych na specjalności "GRAFIKA KOMPUTEROWA" położono duży nacisk na aktualne potrzeby związane z zawodem informatyka - grafika komputerowego, posługującego się w pracy graficznymi metodami prezentacji, zarówno w postaci obrazów statycznych (plakatów), jak i animacji multimedialnej oraz szeroko pojętego montażu materiałów w postaci cyfrowej. Przedmioty realizowane w ramach specjalności to:
  1. Graficzne elementy WWW
  2. Analogowe i cyfrowe narzędzia rejestracji i przetwarzania obrazów
  3. Montaż plików filmowych
  4. Platformy sprzętowe i programistyczne w programowaniu gier
  5. Matematyczne podstawy grafiki komputerowej
  6.  Rendering i modelowanie geometryczne
  7. Grafika prezentacyjna i DTP
  8. Wizualizacja i animacja komputerowa
  9. Modelowanie i symulacja komputerowa
  10. Wykład monograficzny

  Ze względu na szybką dezaktualizację wiedzy w dziedzinie informatyki program umożliwia kształtowanie programu indywidualnego oferując studentom w ramach przedmiotu Wykład monograficzny na ostatnim semestrze szeroką gamę przedmiotów do wyboru odpowiadającą wymaganiom rynku pracy.

  W planie zajęć przewidziano również 5 tygodni praktyk informatycznych, które studenci odbywają w firmach i instytucjach o profilu informatycznym oraz w radiu, telewizji i redakcjach prasowych.

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |