Studia I Stopnia - Kosmetologia Dermatologiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kosmetologia Dermatologiczna - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Obok przedmiotów podstawowych, takich jak fizjologia, farmakologia, mikrobiologia, higiena czy estetyka program nauczania obejmuje przedmioty specjalnościowe, takie jak patofizjologię, histopatologię, farmakologię czy alergologię i podstawy dermatologii i medycyny estetycznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskiePDF zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. kandydaci na kierunki kosmetologia zobowiązani są dołączyć do dokumentów podpisane oświadczenie, * oświadczenie dla kierunku kosmetologia 7. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 8. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kosmetologia Dermatologiczna

  Czas trwania

  6 semestrów (3 lata)


  Kosmetologia


  Obecnie kosmetologia to nie tylko dbanie o urodę i pielęgnowanie skóry, to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączący wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii. Stała się dziedziną wszechstronnej wiedzy o zdrowotnej stronie urody człowieka.
  Wprowadzanie do praktyki kosmetycznej coraz bardziej zaawansowanych urządzeń i materiałów wymagają dużej wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej. Stosowane dziś zabiegi są coraz bardziej złożone. Po ukończeniu 3 letnich studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują tytuł licencjata i posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych, prawidłowego ustalania składu kosmetyku jego zastosowania, ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, rozpoznawania zmian chorobowych skóry i jej przydatków oraz organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

  Możliwości zatrudnienia

  Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, hurtowniach, działach kosmetycznych aptek, laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej, SPA i Wellness. Posiada umiejętności niezbędne do zorganizowania i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego.

  Naszym celem jest przygotowanie absolwentów, którzy będą przygotowani do podejmowania nowych wyzwań i zadań stawianych przez dynamicznie rozwijający się rynek usług kosmetycznych. Przyjęta koncepcja kształcenia interdyscyplinarnego, łącząca wiedzę z zakresu nauk medycznych i chemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania nowoczesnych zabiegów kosmetycznych umożliwia absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy.

  Przedmioty specjalnościowe


     1. Wizaż i stylizacja

     2. Sensoryka i środki zapachowe

     3. Kosmetykologia

     4. Surowce naturalne i ziołolecznictwo

     5. Podstawy toksykologii

     6. Odnowa biologiczna

     7. Mikologia

     8. Aromaterapia

     9. Specjalistyczna aparatura w kosmetyce

    10. Rehabilitacja

    11. Chirurgia estetyczna  Przedmioty kierunkowe


     1. Kosmetologia pielęgnacyjna

     2. Kosmetologia upiększająca

     3. Receptury kosmetyczne

     4. Dermatologia

     5. Fizjoterapia i masaż

     6. Chemia kosmetyczna

     7. Estetyka

     8. Pracownia kosmetykiInne informacje związane z Dermatologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |