Home > Podyplomowe > Fizjoterapia > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia Podyplomowe - Terapia Manualna - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia Podyplomowe - Terapia Manualna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Terapia Manualna - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia stanowią przegląd wiadomości na temat współczesnych technik terapii manualnej . szybko rozwijającej się dziedziny fizjoterapii. Główny nacisk położony jest na przekazanie wiedzy pozwalającej na swobodne poruszanie się w licznych i różnorodnych technikach współczesnej terapii manualnej. Student zdobędzie wiedzę dającą możliwość zrozumienia istoty poszczególnych technik, ich zastosowania klinicznego i ograniczeń. Program obejmuje także zajęcia praktyczne w formie pokazów poszczególnych technik a także ćwiczeń w zakresie podstawowych umiejętności. Szeroko zaprezentowana zostanie osteopatia, dynamicznie rozwijająca się technika terapii manualnej, rozpowszechniona w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, zdobywająca obecnie uznanie również w Polsce. Studia zachęcą do dalszego zgłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych technik terapii manualnej i uzyskania właściwych certyfikatów. Zdobyta wiedza i umiejętności znajdą zastosowanie w codziennej pracy fizjoterapeuty i lekarza związanego z szeroko rozumianą fizjoterapią i rehabilitacją, w kierowaniu zespołami fizjoterapeutów, również w zarządzaniu ośrodkami fizjoterapii, rehabilitacji, odnowy biologicznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej są organizowane dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: * wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy * dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) * 2 aktualne podpisane fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopia dowodu osobistego Osoby przyjęte, listownie otrzymają Decyzje i zostaną poinformowane o harmonogramie zajęć. Opłata powinna być wniesiona jednorazowo za całe studia lub w dwóch równych ratach - przed rozpoczęciem każdego semestru.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych prawnie ustalone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów


     1. Wybrane aspekty współczesnej fizjoterapii.

     2. Wybrane aspekty współczesnej rehabilitacji.

     3. Podstawy terapii manualnej.

     4. Przegląd technik diagnostycznych w terapii manualnej.

     5. Specjalne techniki terapii manualnej.

     6. Zastosowanie kliniczne terapii manualnej.

     7. Podstawy masażu leczniczego.

     8. Specjalne techniki masażu leczniczego.

     9. Zastosowanie kliniczne technik masażu leczniczego.

    10. Podstawy osteopatii.

    11. Techniki diagnostyczne w osteopatii.

    12. Zastosowanie kliniczne technik osteopatii.

    13. Aspekty techniczne i organizacyjne wykonywania zabiegów terapii manualnej.  Studia kierowane do absolwentów wyższych uczelni, kierunek fizjoterapia, lekarski.

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |