Home > Kursy i Szkolenia > Administracja Publiczna > Kraków > Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa - Kraków - Małopolskie

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Cel Celem kursu jest przygotowanie uczestników do złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nakłada na wszystkich członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (w tym również przedstawicieli załogi) obowiązek złożenia takiego egzaminu. Próbny egzamin wewnętrzny Każdy organizowany przez nas kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (próbnym). Forma ta pozwala słuchaczom zobiektywizować stan swojej wiedzy i daje szansę na uzupełnienie luk przed egzaminem państwowym, który z tego względu organizujemy w terminie od tygodnia do dwóch od zakończenia kursu. Efektywność W dotychczas przeprowadzonych przez nas edycjach uczestniczyło ponad 1500 osób. Organizujemy również kursy zamknięte na zamówienie przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Zrealizowaliśmy tego rodzaju zlecenia m.in. dla sektora bankowego (BPHS.A., BWR S.A.), dla Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat”, dla „Elektromontażu” S.A. oraz kilka edycji dla zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Poziom zdawalności egzaminu państwowego po naszych kursach jest bardo wysoki, sięga nawet 100% zdawalności w pierwszym terminie! Wielu absolwentów organizowanych przez nas kursów zasiada dziś nie tylko w radach nadzorczych, ale pełni także odpowiedzialne funkcje w zarządach spółek prawa handlowego, przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Wykładowcy Zajęcia prowadzą m. in pracownicy szczebla kierowniczego Ministerstwa Skarbu Państwa, właściciele prywatnych kancelarii prawnych, pracownicy naukowi krakowskich uczelni oraz specjaliści praktycy. Metody dydaktyczne wypracowane przez lata w Instytucie, zdecydowanie pozytywnie wpływają na szanse zdania egzaminu, który oprócz części pisemnej, mającej formę testu, kończy się częścią ustną, kiedy kandydat musi wykazać się odpowiednią wiedzą.
 • Szczegółowe informacje

  Program uwzględnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest akcjonariuszem i obejmuje:

  •  Rola państwa w gospodarce
  •  Zasady działalności przedsiębiorców
  •  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
  •  Restrukturyzacja przedsiębiorstw
  •  Rynek kapitałowy w Polsce
  •  Elementy prawa cywilnego
  •  Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie, likwidowanie
  •  Komercjalizacja i prywatyzacja
  •  Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy
  •  Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach skarbu państwa
  •  Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach skarbu państwa
  •  Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze
  •  Zarządzanie przedsiębiorstwem
  •  Marketing w przedsiębiorstwie
  •  Biznes plan
  •  Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
  •  Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
  •  Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |