Studia Podyplomowe - Zamówienia Publiczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zamówienia Publiczne - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Szeroki zakres zmian wynikający z nowelizacji prawa zamówień publicznych kolejny raz wymaga od uczestników procesu kontraktowania zamówień publicznych opanowania zawiłości proceduralnych. Dwusemestralne studia podyplomowe Zamówienia publiczne, realizowane wspólnie z Polskim Związkiem Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, zapewnią gruntowną wiedzę i dobre rezultaty gospodarcze, zarówno w związku z pieniędzmi budżetu państwa, samorządowymi, jak i pochodzącymi z funduszy strukturalnych.

  Absolwenci, po obronie prac dyplomowych i spełnieniu warunków statutowych, otrzymają dyplomy rzeczoznawców zamówień publicznych.

  Warunki wymagające spełnienia dla uzyskania dyplomu rzeczoznawcy:

  1. Wypełnienie deklaracji kandydata Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

  2. Opłacanie składek po zawiadomieniu o przyjęciu w poczet kandydatów (od 1.01.2007 r. obowiązuje stawka 20 zł miesięcznie) na konto: Polski Związek Rzeczoznawców Zamówień Publicznych 80-344 Gdańsk ul. Gospody 23 D/10 PKO BP VII Oddział w Gdańsku nr 86 1020 1811 0000 0702 0127 0545

  3. Dostarczenie do PZRzZP przed zakończeniem studiów potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej z tytułem magistra lub ukończenia szkoły oficerskiej.

  4. Dostarczenie do PZRzZP przed zakończeniem studiów zaświadczenia z gospodarczych jednostek organizacyjnych lub administracyjnych o co najmniej rocznym stażu pracy przy wykonaniu obsługi zamówień publicznych przez kandydata do dyplomu rzeczoznawcy zamówień publicznych. Możliwe jest zaliczenie stażu w wyniku praktyki podjętej w Polskim Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych z dniem rozpoczęcia studiów.

  5. Zaliczenie testów sprawdzających z wyznaczonych przedmiotów, nie popełniając na 20 pytań więcej niż dwa błędy oraz końcowego testu (40 pytań) dla uzyskania uprawnień rzeczoznawcy.

  6. Potwierdzenie przez Uczelnię na wniosek zainteresowanego jego nazwiska i imienia, że osoba ta ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zamówień publicznych (kserokopia zaliczeń wszystkich przedmiotów) według programu PZRzZP i obroniła pracę dyplomową, co stanowiło podstawę uzyskania świadectwa ukończenia tych studiów albo dostarczenia świadectwa ukończenia studiów Zamówień publicznych, dla którego wykładowcami byli rzeczoznawcy PZRzZP.

  7. Uzyskanie pozytywnej oceny z testu przekazanego osobom ubiegającym się o uprawnienie rzeczoznawcy zamówień publicznych i wypełnionego przez ubiegającego się o dyplom i uprawnienia rzeczoznawcy.

  Lista przedmiotów:
  1. System zamówień publicznych
  2. Procedury zamówień publicznych
  3. Finanse publiczne
  4. Podstawy prawa cywilnego
  5. Prawo gospodarcze
  6. Techniki negocjacji
  7. Dokumentacja zamówień publicznych
  8. Analiza rynku zamówień publicznych
  9. Umowy w zamówieniach publicznych
  10. Zarządzanie podmiotami gospodarczymi
  11. Środki ochrony prawnej
  12. Zamówienia sektorowe
  13. Zamówienia publiczne w UE
  14. Zamówienia robót budowlanych
  15. Dyscyplina finansów publicznych
  16. Warsztaty zamówień publicznych – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
  17. Warunki zamówienia publicznego
  18. Warsztaty zamówień specjalnych
  19. Organizacja obsługi zamówień publicznych
  20. Wartość szacunkowa zamówienia
  21. Warsztaty zamówień publicznych
  22. Vademecum zamówień publicznych
  23. Seminarium dyplomowe

  Liczba godzin ogółem: 240
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |