Studia Podyplomowe - Zarządzanie w administracji publicznej (ZAP) - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie w administracji publicznej (ZAP) - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Doskonalenie działalności administracji gminnej, powiatowej i wojewódzkiej wymaga przygotowania nowych i stałego doskonalenia już działających kadr. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej uruchomiła roczne podyplomowe studia z zakresu Zarządzania w administracji publicznej (ZAP).
  Ukończenie naszych studiów ma być pomocne przede wszystkim w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji terytorialnej. Służyć temu będzie zdobywanie wiedzy w takich dziedzinach jak prawo i administracja publiczna, finanse publiczne i analiza kosztów i zysków przedsięwzięć, gromadzenie i analiza informacji potrzebnych w podejmowaniu decyzji i identyfikacja problemów społecznych i gospodarczych.
 • Szczegółowe informacje

  Kluczowym elementem kształcenia będzie przekazywanie wiedzy na temat projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych podejmowanych przez jednostki administracji terytorialnej. Kompetentny specjalista w zakresie administracji publicznej, kierujący zespołami ludzkimi, musi mieć też wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania, public relations i marketingu terytorialnego. Musi także sprawnie posługiwać się w sprawowaniu swojej funkcji różnymi narzędziami komunikacji, takimi jak: korespondencja służbowa, negocjacje, spotkania i narady, prezentacje i wystąpienia publiczne.


  ORGANIZACJA STUDIÓW
  Program studiów realizowany jest w cyklu 12 spotkań weekendowych, podzielonych na dwa semestry.

  Semestr I


  Zarządzanie publiczne
  Zarządzanie kadrami
  Zamówienia publiczne
  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  Techniki komunikowania w administracji publicznej
  Public relations
  Marketing terytorialny
  Polityka strukturalna UE
  Ewaluacja programów publicznych
  Badania sondażowe w pracy administracji publicznej
  Prawo administracyjne

  Semestr II

  System administracji publicznej w Polsce
  Rola służby cywilnej w administracji publicznej
  Etyka w instytucjach publicznych
  Podstawy planowania na szczeblu terytorialnym
  Podstawy finansów publicznych
  Analiza kosztów i korzyści przedsięwzięć publicznych
  Rachunkowość budżetowa podstawą podejmowania decyzji w sektorze publicznym
  Zarządzanie jakością w urzędzie
  Kontrola i audyt w urzędzie
  Podstawowe obszary zadań publicznych (drogi i komunikacja publiczna, gospodarka komunalna, rynek pracy, pomoc społeczna, kultura, ochrona zdrowia, oświata)
  Seminarium dyplomowe


  PRACA KOŃCOWA
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia ZAP jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i jej obrona. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych: Zarządzanie w administracji publicznej, wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |