Studia Podyplomowe - Organizacja Pomocy Społecznej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia Podyplomowe - Organizacja Pomocy Społecznej - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej przeznaczone są dla kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
 • Szczegółowe informacje
  Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określona jest jako wymóg formalny we wszystkich konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej. Nadaje ona uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych na mocy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004, art. 122, ust. 4 i rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. Nr 219 z dn. 8 października 2004, poz. 2224).
  Studia podyplomowe realizowane są w systemie zaocznym w formie ośmiu dwudniowych zjazdów w semestrze - łącznie 220 godzin dydaktycznych.

  Przedmioty studiów:
  1) współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
  2) pomoc społeczna jako instytucja, w tym zasady finansowania pomocy społecznej
  3) wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego penitencjarnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, systemu prawnego pomocy społecznej, praw człowieka
  4) wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania
  5) kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej
  6) metody statystyczne w pomocy społecznej
  7) etyka pracy socjalnej
  8) instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej, z uwzględnieniem organizacji pozarządowych
  9) zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu, województwa
  10) kategorie osób i rodzin uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej
  11) Bezpieczeństwo i higiena pracy
  12) seminarium dyplomowe

  Liczba godzin ogółem: 220
  Sesje odbywać się będą w soboty i niedziele (lub w inne dni tygodnia), dwa razy w miesiącu (lub częściej).
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |