Studia Podyplomowe Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem naszych studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom gruntownej wiedzy z zakresu administracji publicznej i jej otoczenia gospodarczego. Istotne dla nas jest to, aby nasi słuchacze zdobyli wiedzę i umiejętności użyteczne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu administracji publicznej i gospodarki. Kierowane są głównie do pracowników administracji publicznej, w szczególności pracowników administracji rządowej i samorządowej, ich jednostek organizacyjnych oraz pracowników organizacji pozarządowych, uczelni i instytucji otoczenia biznesu.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów realizowany jest w cyklu ok. 14 spotkań weekendowych (sobota, niedziela), podzielonych na dwa semestry, organizowanych przeciętnie 2 razy w miesiącu.
  Wykłady nie obejmują materiału poszczególnych przedmiotów w pełnym zakresie, lecz jedynie najważniejsze wybrane zagadnienia.

  Program studiów zawiera wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z 19 przedmiotów.

  Administracja publiczna
  Prawo administracyjne
  Podstawy makroekonomii
  Podstawy mikroekonomii
  Prawo cywilne i gospodarcze
  Finanse publiczne
  Etyka w administracji publicznej
  Współczesne teorie państwa
  Komunikacja i negocjacje w administracji
  Gospodarka publiczna
  Zarządzanie publiczne
  Samorząd terytorialny
  Postępowanie administracyjne
  Podstawy rachunkowości
  Prawo pracy
  Podstawy organizacji i zarządzania
  Organizacje pozarządowe
  Polityka strukturalna i instytucje UE
  Zamówienia publiczne
  Seminarium dyplomowe

  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Studiów podyplomowych GAP jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz obrona pracy dyplomowej przygotowanej pod kierunkiem promotora.

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych: Gospodarka i Administracja Publiczna, wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |