Home > Podyplomowe > Administracja Publiczna > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Master of Public Administration (MPA) - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Master of Public Administration (MPA) - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Master of Public Administration (MPA) - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Dynamiczny rozwój szeroko rozumianego sektora publicznego w Polsce wymaga wykształcenia nowej elity służb publicznych, której wiedza oraz umiejętności praktyczne zapewnią nową jakość jego funkcjonowania. Szansę na zrealizowanie tego ambitnego zamierzenia mogą stworzyć studia Master of Public Administration (MPA) dające zarówno możliwość wszechstronnego zapoznania z zasadami funkcjonowania sektora publicznego, jak również z organizacją i nowoczesnymi metodami jego zarządzania w krajach Europy Zachodniej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia MPA adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz firmach współpracujących z sektorem publicznym. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej - zarówno w kraju jak i zagranicą zważywszy na międzynarodowy charakter studiów - każdego absolwenta studiów MPA.
 • Szczegółowe informacje
  Wiodącymi przedmiotami podczas pierwszego roku studiów są: ekonomia, nauki polityczne, organizacja i zarządzanie, integracja europejska oraz public relations. W roku drugim, dotychczas zdobyte umiejętności będą praktycznie wykorzystywane w trakcie wykładów i zajęć z problematyki strategii i zmian. W programie studiów znalazły się także dwa przedmioty, które przybliżą uczestnikom zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz sposób przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Część z tych zajęć prowadzona jest przez Profesorów Grand Valley State University. Absolwenci otrzymają dyplom oraz tytuł Master of Public Administration nadany wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Grand Valley State University ze Stanów Zjednoczonych


  ORGANIZACJA STUDIÓW
  Program MPA trwa dwa lata. Każdy rok akademicki podzielony jest na dwa semestry. W trakcie trzech semestrów zajęcia odbywają się w ramach siedmiu weekendowych spotkań. Ostatni czwarty semestr obejmuje 10 godzin seminarium, przeznaczony jest na pisanie pracy dyplomowej.
  Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim przez wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Grand Valley State University.

  Po pierwszym roku zajęć uczestnicy studium mogą wziąć udział w międzynarodowej szkole letniej (International Summer School). Jest to organizowany, jak do tej pory, co roku przez Copenhagen Business School pięciodniowy zjazd, w którym swoje doświadczenia wymieniają uczestnicy podobnych studiów z Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i RPA. Zajęcia w ramach Summer School odbywają się w Krakowie.


  PRACA KOŃCOWA
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia MPA jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i jej obrona. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Master of Public Administration, wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dyplom Grand Valley State University i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |