Información

Collegium Mazovia to nowoczesna Uczelnia zawodowa, przyjazna i dostępna dla wszystkich tych, którzy chcą się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje. Została utworzona w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 r. i zarejestrowana w rejestrze MEN pod pozycją 22, jako wyższa szkoła zawodowa.


Uczelnia dba o wysoki poziom i jakość nauczania, co potwierdzają pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kształcenie w naszej Uczelni ma na celu przygotowanie studentów do kariery na polskim i europejskim rynku pracy. Oferta edukacyjna Collegium Mazovia obejmuje: studia magisterskie, licencjacie, inżynierskie, studia podyplomowe, szkolenia oraz seminaria.

Organizacja zajęć dydaktycznych dostosowana jest do potrzeb studentów. Studia prowadzone są w dwóch formach organizacyjnych: jako studia stacjonarne (dzienne) i studia niestacjonarne (zaoczne). Studia trwają 6 semestrów na studiach licencjackich i 7 semestrów na studiach inżynierskich. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od wtorku do piątku, natomiast na studiach niestacjonarnych w czasie sobotnio - niedzielnych zjazdów, w cyklu dwutygodniowym.

Podstawową formą zajęć dydaktycznych są wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria dyplomowe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii multimedialnych i audiowizualnych.

W trakcie kształcenia, każdy student otrzymuje możliwość poznania pełnego zakresu wiedzy w ramach wybranego kierunku i specjalności studiów. Plany studiów zawierają przedmioty wykształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego oraz przedmioty specjalnościowe, przygotowane w oparciu o standardy programowe ustalone przez MNiSW.

Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie praktyczne , dlatego też duży jest udział zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych w ogólnej liczbie godzin studiów. Ponadto, Uczelnia prowadzi rozbudowany system praktyk zawodowych, który pozwala studentom sprawdzić swoje umiejętności przy realizacji konkretnych zadań, zapoznać się z wymaganiami pracodawców, poznać kulturę organizacyjną firm, realia pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Uczelnia zapewnia bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć. Sale dydaktyczne wyposażone są w profesjonalny i nowoczesny sprzęt audiowizualny (nagłośnienie, dostęp do Internetu, projektory audiowizualne, ekrany). Sale komputerowe posiadają najnowocześniejszy sprzęt komputerowy z szybkim i stałym dostępem do Internetu. Do dyspozycji studiujących są nowoczesne sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz pracownie komputerowe.

Posiadamy własną,  bogato wyposażoną bibliotekę , w ramach której funkcjonują trzy magazyny książek, magazyn czasopism oraz  czytelnia z 35 miejscami do pracy własnej. Do dyspozycji studentów pozostaje 10 stanowisk komputerowych, gdzie mogą indywidualnie korzystać ze stałego łącza internetowego. W najbliższym czasie Biblioteka Collegium Mazovia będzie przeniesiona do budynku "A". Powstaną trzy czytelnie: pierwsza- główna, do pracy indywidualnej, druga- z możliwością pracy w grupach, trzecia- komputerowa. Powierzchnia przeznaczona na potrzeby biblioteki z pewnością podniesie jej standard i funkcjonalność.

Ponadto Uczelnia posiada własną oficynę wydawniczą, za pośrednictwem której prowadzi publikację podręczników, skryptów, zeszytów naukowych oraz materiałów z konferencji naukowych.

Rozbudowany system stypendialny pomaga studentom finansować naukę. Już od pierwszego roku przyznawane jest stypendium socjalne, a także na wyżywienie oraz stypendia specjalne. Najlepsi studenci otrzymują stypendia za wyniki w nauce i sporcie, niezależnie od stypendiów socjalnych. Dodatkowo, studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o zapomogi. 

Na studentów Collegium Mazovia czekają miejsca w wygodnie wyposażonym domu studenckim.
Studia to oczywiście nie tylko zajęcia przewidziane w programie studiów, to również najlepszy czas na zabawę, nawiązywanie długoletnich przyjaźni i realizowanie swoich pasji. Klimat panujący na Uczelni tworzy przyjazne środowisko dla studentów, którzy chętnie angażują się w działalność kół naukowych, organizacji studenckich (lokalnych i ogólnopolskich), poświęcają swój czas na działalność społeczną.

Po skończeniu studiów absolwenci naszej Uczelni mogą liczyć na pomoc Biura Karier , które wesprze ich starania w zdobyciu ciekawej i satysfakcjonującej pracy.

Siłą Uczelni jest umiejętność trafnego rozpoznawania tendencji rynkowych i wybór takich kierunków rozwoju, które zapewnią naszym studentom przewagę na współczesnym rynku pracy .

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |