Ekonomia - Specjalność Gospodarowanie Nieruchomościami - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Mazovia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Specjalność Gospodarowanie Nieruchomościami - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia na kierunku ekonomia ze specjalnością „gospodarowanie nieruchomościami” przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami gospodarki nieruchomościami.

  Cel kształcenia:
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie fachowców do pracy w zakresie wyceny, obrotu oraz zarządzania nieruchomościami. Studia przygotowują do zawodu zarządcy nieruchomościami.

  Studia na specjaności „gospodarowanie nieruchomościami” koncentrują się na:
  • poznaniu wiedzy z zakresu ekonomii, prawa rzeczowego i budowlanego, podstaw budownictwa, urbanistyki oraz gospodarki nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
  • uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji do podjęcia zadań w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, zarządzaniem lub inwestowaniem w nieruchomości.
  Absolwent specjalności „gospodarowanie nieruchomościami” zna:
  • zasady funkcjonowania rynku nieruchomości
  • podstawy prawne i organizacyjne obrotu nieruchomościami
  • cechy nieruchomości jako dobra ekonomicznego
  • sposoby wyceny rynkowej wartości nieruchomości
  • narzędzia i zasady inwestowania w nieruchomości
  • procesy deweloperskie
  • metody finansowania inwestycji
  • zarządzanie istniejącymi nieruchomościami w celu maksymalizacji zysku.
  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „gospodarowanie nieruchomościami”, przygotowany jest do pracy:
  • w każdej instytucji czy przedsiębiorstwie, które dysponuje nieruchomościami dla potrzeb własnych, a także we wszelkich przedsiębiorstwach zajmujących się nadzorem i eksploatacją nieruchomości. Specjaliści z tej branży poszukiwani są przez przedsiębiorstwa zajmujące się inwestowaniem w nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie, zakłady komunalne
  • w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z katastrem, inwestycjami, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.
  Po odbyciu wymaganego przepisami prawa stażu zawodowego, absolwenci tej specjalności będą mogli przystąpić do złożenia egzaminu państwowego i uzyskania licencji zawodowej, uprawniającej do samodzielnej działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami.

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
  1. Język obcy
  2. Przedmiot humanistyczny I 
  3. Przedmiot humanistyczny II 
  4. Metodyka badań i pisania pracy dyplomowej  
  5. Ergonomia i BHP
  6. Ochrona własności intelektualnej
  7. Technologie informacyjne
  8. Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:
  1. Matematyka, cz. 1   
  2. Matematyka, cz. 2 
  3.  Statystyka opisowa
  4. Ekonometria 
  5. Mikroekonomia
  6. Makroekonomia 
  7. Rachunkowość
  8. Podstawy prawa, cz. 1
  9. Podstawy prawa, cz. 2
  10. Podstawy zarządzania
  11. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
  1. Matematyka finansowa
  2. Polityka społeczna
  3. Polityka gospodarcza
  4. Analiza ekonomiczna
  5. Finanse publiczne i rynki finansowe
  6. Ekonomia integracji europejskiej
  7. Gospodarka regionalna
  8. Badania operacyjne
  9. Nauka o przedsiębiorstwie 
  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:
  1. Ekonomika i wycena nieruchomości
  2. Gospodarka przestrzenna
  3. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
  4. Podstawy budownictwa
  5. Rynek nieruchomości
  6. Wykład fakultatywny 

  7. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |