Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  CEL STUDIÓW W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii niezbędnej do otrzymania licencji z Zarządcy Nieruchomości, stosownie do ustawy o gospodarce nieruchomościami i wytycznych Ministerstwa Budownictwa z 2007 r. W świetle dokonanej w 2007 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymanie licencji jest uzależnione od ukończenia studiów podyplomowych. Natomiast nie jest już wymagany egzamin państwowy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ADRESACI STUDIÓW Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na zarządców nieruchomości. O przyjęcie na Studia Podyplomowe i MBA mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Wyjątkiem od tej zasady są studenci ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich lub zawodowych), którzy również mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W takich przypadkach świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie im wydane z chwilą przedstawienia dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich, zawodowych). Przy zapisie na studia MBA dodatkowo jest wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i dokonanie opłaty. Słuchacze studiów jednosemestralnych dokonują opłaty jednorazowej, w przypadku studiów obejmujących większą liczbę semestrów przy zapisie wnoszą opłatę minimum za pierwszy semestr. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

  Zarządzanie nieruchomościami – wprowadzenie

  Istota i cele zarządzania nieruchomościami
  Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości – w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych.

  Sylwetka zarządcy nieruchomości

  Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości
  Etyka zawodowa i standardy zawodowe

  Otoczenie prawne
  Podstawy prawa cywilnego
  Wybrane elementy prawa administracyjnego
  Wybrane elementy prawa finansowego
  Gospodarowanie nieruchomościami
  Źródła informacji o nieruchomościach
  Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  Zamówienia publiczne

  Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami

  Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami
  Wybrane elementy finansów i bankowości
  Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość
  Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej
  Podstawy planowania i kalkulacji kosztów
  Plan zarządzania nieruchomości

  Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

  Przegląd technologii w budownictwie
  Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
  Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości
  Proces inwestycyjno-remontowy
  Przeglądy techniczne budynków i urządzeń
  Bezpieczeństwo nieruchomości

  Procedury w zarządzaniu nieruchomościami

  Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
  Procedury zarządzania operacyjnego
  Umowa o zarządzanie nieruchomości

  Zarządzanie nieruchomościami

  Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych
  Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi
  Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi
  Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

  Zagadnienia uzupełniające
  Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych pastwach członkowskich Unii Europejskiej
  Doradztwo na rynku nieruchomości.
  Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania
  Umiejętności interdyscyplinarne
  Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
  Sztuka argumentacji

  Seminaria dyplomowe i egzamin

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Program obejmuje 268 godziny zajęć i trwa 2 semestry. Zajęcia będą się odbywać dwa lub trzy razy w miesiącu.
      Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |