Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Wycena nieruchomości - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Wycena nieruchomości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Wycena nieruchomości - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy na temat wyceny nieruchomości. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Są one ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wyceną nieruchomości oraz sporządzaniem operatu szacunkowego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty:

  * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  * kwestionariusz osobowy
  * kserokopia dowodu osobistego
  * 3 fotografie o formacie 37 x 52 mm
  * deklaracja płatności
 • Szczegółowe informacje
  Sylwetka absolwenta
  Absolwenci studiów uzyskają kompleksową wiedzę dotyczącą rynku nieruchomości, uwarunkowań prawnych oraz praktyczne umiejętności związane z wyceną nieruchomości.
  Absolwenci po ukończeniu studiów będą mogli starać się o uzyskanie licencji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów jest zgodny z minimum programowym dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ustalonym przez Ministerstwo Infrastruktury.

  Program

          - Uwarunkowania prawne – rynek nieruchomości:

  - Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości,
  - Stosunki cywilno-prawne,
  - Własność i inne prawa rzeczowe,
  - Podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
  - Gospodarka nieruchomościami,
  - Gospodarka mieszkaniowa,
  - Prawo spółdzielcze,
  - Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne,
  - Podstawy prawa spółek,
  - Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych,
  - Zamówienia publiczne,
  - Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

          - Finanse publiczne.
          - Rynek nieruchomości.
          - Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji.
          - Podstawy marketingu.
          - Podstawy psychologii.
          - Podstawy budownictwa.
          - Obrót nieruchomościami:

  - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa,
  - Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  - Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  - Źródła informacji o nieruchomościach,
  - Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami,
  - Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami,
  - Notariusz w obrocie nieruchomościami,
  - Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami.

          - Doradztwo na rynku nieruchomości,
          - Funkcjonowanie rynku nieruchomości w wybranych krajach,
          - Sztuka argumentacji,
          - Proces sprzedaży i obsługa klientów,
          - Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia,
          - Wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami,
          - Seminarium dyplomowe i egzamin.

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |