Studia Podyplomowe-Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami i przygotowuje do uzyskania licencji państwowej w zawodzie "zarządca nieruchomości”. Słuchacze studiów będą mieli zapewnioną możliwość odbycia praktyk (niezbędnych do uzyskania licencji), realizowanych przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, z którym współpracuje Uczelnia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresatami Studiów Podyplomowych są: * osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami; * osoby zainteresowane uzyskaniem licencji państwowej w zawodzie "zarządca nieruchomości” (jeszcze w 2009 roku).
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe
  Zarządzanie Nieruchomościami


  Ramowy program studiów
   
  SEMESTR I – 124 godzin dydaktycznych

  1.Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości – 6 godzin dyd.
  2.Podstawy prawa cywilnego – 10 godzin dyd.
  3.Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami – 6 godzin dyd.
  4.Gospodarka nieruchomościami – 10 godzin dyd.
  5.Gospodarka mieszkaniowa – 4 godziny dyd.
  6.Prawo spółdzielcze – 4 godziny dyd.
  7.Wybrane elementy prawa administracyjnego – 8 godzin dyd.
  8.Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych – 2 godziny dyd.
  9.Zamówienie publiczne – 4 godziny dyd.
  10.Wybrane elementy prawa finansowego (podstawy finansów publicznych) – 7 godzin dyd.
  11.Źródła informacji o nieruchomościach – 10 godzin dyd.
  12.Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – 8 godzin dyd.
  13.Doradztwo na rynku nieruchomości – 6 godzin dyd.
  14.Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia – 6 godzin dyd.
  15.Sztuka argumentacji – 4 godziny dyd.
  16.Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia – 4 godziny dyd.
  17.Seminarium dyplomowe – 25 godzin dyd.

  SEMESTR II – 165 godzin dydaktycznych

  1.Istota i cele zarządzania nieruchomościami – 4 godziny dyd.
  2.Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości – w Polsce i Unii Europejskiej. Uznanie kwalifikacji zawodowych – 2 godziny dyd.
  3.Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości – 2 godziny dyd.
  4.Etyka zawodowa i standardy zawodowe – 3 godziny dyd.
  5.Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami – 4 godziny dyd.
  6.Wybrane elementy finansów i bankowości – 4 godziny dyd.
  7.Zarządzanie nieruchomościami poprzez wartość – 4 godziny dyd.
  8.Podstawy analizy finansowo – ekonomicznej – 8 godzin dyd.
  9.Podstawy planowania i kalkulacji kosztów – 4 godziny dyd.
  10.Plany zarządzania nieruchomością – 20 godzin dyd.
  11.Przegląd technologii w budownictwie – 3 godziny dyd.
  12.Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji – 3 godziny dyd.
  13.Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości – 4 godziny dyd.
  14.Proces inwestycyjno-remontowy – 4 godziny dyd.
  15.Przeglądy techniczne budynków i urządzeń – 6 godzin dyd.
  16.Bezpieczeństwo nieruchomości – 6 godzin dyd.
  17.Przejmowanie nieruchomości do zarządzania – 2 godziny dyd.
  18.Procedury zarządzania operacyjnego – 2 godziny dyd.
  19.Umowa o zarządzanie nieruchomością – 4 godziny dyd.
  20.Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych – 28 godzin dyd.
  21.Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi – 24 godziny dyd.
  22.Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi – 6 godzin dyd.
  23.Zarządzanie zasobami nieruchomości – 10 godzin dyd.
  24.Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania – 4 godziny dyd.
  25.Egzamin – 4 godziny dyd.

  Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych (zgodnie z wymogami MENiS).Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |