Studia Podyplomowe: Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe: Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Informacja o studiach

  Świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami wymaga odpowiednich kwalifikacji zapewniających swobodne poruszanie się w tematyce gospodarowania nieruchomościami, związanych z tym aspektach prawnych  i ekonomicznych, a także znajomości samego środowiska zarządców oraz ich klientów.

  Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku, pragnących ubiegać się o uzyskanie licencji zawodowej umożliwiającej wykonywanie zawodu oraz używanie tytułu zawodowego „Zarządca nieruchomości" (po odbyciu praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami).


  Celami kształceniowymi studiów są:

  Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie zawodowych czynności związanych z gospodarką, a szczególnie zarządzania nieruchomościami , a także współdziałania i kontaktów z osobami, urzędami i instytucjami funkcjonującymi na rynku nieruchomości i w jego otoczeniu (sądami, bankami, kancelariami notarialnymi, itd.); Zapoznanie słuchaczy z aktami prawnymi (ustawami, rozporządzeniami i zarządzeniami) normującymi gospodarkę nieruchomościami; Zapoznanie słuchaczy ze specjalistyczną literaturą i piśmiennictwem oraz wyrobienie nawyku korzystania z nich. Studia trwają dwa semestry i obejmują 253 godziny zajęć dydaktycznych, zgodnie z minimum programowym dla studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami, określonym przez Ministra Budownictwa. 

  Atuty studiów:

  Możliwość uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – będącego podstawą do uzyskania licencji zawodowej - wysoko cenionego przez wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli domów lub powierzchni komercyjnych. Najlepsi wykładowcy - doświadczeni praktycy- specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, inwestycji, zarządzania nieruchomościami, finansów i prawa Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, otwierających szansę prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nowoczesna baza dydaktyczna i biblioteczna. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne (przesyłane pocztą elektroniczną). Zapewniamy odbycie praktyki zawodowej. 150 m. od stacji Metro Stokłosy.


  W programie studiów:

   
  Program studiów spełnia wymagania określone przez Ministra Budownictwa w sprawie wymogów programowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Nadrzędną zasadą programu jest umiejętne łączenie teorii z praktyką. Główne bloki tematyczne: Zarządzanie nieruchomościami - wprowadzenie Sylwetka zarządcy nieruchomości Otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami Procedury w zarządzaniu nieruchomościami Zagadnienia uzupełniające Umiejętności interdyscyplinarne Seminaria dyplomowe - egzamin
  Łącznie 253 godziny wykładów, ćwiczeń i seminariów.

  Metody prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia, case study.

  Ukończenie studiów

  Każdy słuchacz zobowiązany jest do przedłożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu końcowego w formie testowej.

  Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które wraz z odbytą praktyką będzie podstawą do uzyskania licencji zawodowej i tytułu zawodowego „Zarządca nieruchomości".

   

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |