Administracja - Specjalność E-administracja - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Mazovia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja - Specjalność E-administracja - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Powstanie specjalności „e-administracja” to odpowiedź Uczelni na potrzeby rynku pracy. We współczesnym świecie administracja elektroniczna dynamicznie wypiera administrację papierową. W związku z tym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów, którzy oprócz umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu prawa i administracji, będą potrafili efektywnie korzystać z technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej i gospodarczej.

  Cel kształcenia:

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do zarządzania wiedzą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w jednostkach administracji publicznej oraz do prowadzenia przez nich projektów informatycznych w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego. Celem studiów jest także wyrobienie u studentów nawyku na zdobywanie nowych umiejętności i poznawania nowoczesnych technologii. Dzięki temu będą w stanie podnieść, jakość świadczonych usług publicznych.

  Studia na specjalności „e-administracja” koncentrują się na poznawaniu:
  • możliwości wykorzystania nowych  technologii informatycznych w działalności administracji publicznej, w tym funkcjonowania systemów obiegu dokumentów, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, systemów pracy grupowej i komunikowania się elektronicznego
  • zasad tworzenia bezpiecznych baz danych i ich wykorzystania
  • komputerowego systemu wspomagania zarządzania finansami publicznymi i prowadzenia zamówień publicznych
  • nowoczesnych narzędzi kontroli i audytu w administracji publicznej.

  Absolwent specjalności „e-administracja” zna:
  • podstawy prawne administracji elektronicznej, jej systemy
  • nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji
  • elektroniczny obieg dokumentów w administracji publicznej
  • podstawowe programy oraz zasady bezpieczeństwa w sieci
  • zastosowanie systemów IT w administracji
  • podstawy prawne ochrona własności intelektualnej.
  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent tej specjalności będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą, posiadającym umiejętności cenione na współczesnym rynku pracy. Wyróżniać go będzie znajomość prawa z zakresu administracji oraz praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące sporządzania i obiegu dokumentów elektronicznych, procedury pracy w sieci, podpisu elektronicznego oraz obsługi urządzeń i programów elektronicznych. Absolwent „e-administracji” zostanie przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej i gospodarczej oraz wszelkich instytucjach współpracujących z administracją publiczną, np. prowadzących licytacje elektroniczną, wymianę dokumentów, składających oferty lub zapytania. 

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:1. Język obcy
  2. Przedmiot humanistyczny I
  3. Przedmiot humanistyczny II
  4. Metodyka badań i pisania pracy dyplomowej
  5. Organizacja ochrony środowiska
  6. Ochrona własności intelektualnej
  7. Prawo międzynarodowe
  8. Technologie informatyczne 
  9. Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:

  1. Wstęp do prawoznawstwa
  2. Historia administracji
  3. Nauka administracji
  4. Konstytucyjny system organów państwowych
  5. Prawo administracyjne
  6. Postępowanie administracyjne
  7. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  8. Makro i mikroekonomia
  9. Publiczne prawo gospodarcze

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:

  1. Prawo cywilne z umowami w administracji
  2. Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych
  3. Finanse publiczne i prawo finansowe
  4. Socjologia i metody badań socjologicznych
  5. Prawo zamówień publicznych
  6. Prawo karne i prawo wykroczeń
  7. Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
  8. Statystyka z demografią
  9. Legislacja administracyjna
  10. Postępowanie egzekucyjne w administracji
  11.  Techniki negocjacji i mediacji w administracji
  12. Ustrój samorządu terytorialnego
  13. Elektroniczna administracja
  14. Podstawy prawa rolnego
  15. Ustrój i administracja państw Unii Europejskiej

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:
  1. Podstawy prawne nowych technologii.
  2. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji.
  3. Elektroniczny obieg dokumentów w administracji publicznej.
  4. Systemy informatyczne w administracji.
  5. Elektroniczny system zamówień publicznych.
  6. Wykład fakultatywny
  7. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |